• VVD geen mede indiener van amendement en motie op begroting 2017, wel steun

  03 november − Tijdens de Raadsvergadering najaarsnota 2016 en begroting 2017 van woensdag 2 november j.l. is door coalitiegenoten D66, Groen Links en Gemeente Belangen een amendement ingediend ten aanzien van groenonderhoud, centrumplan Renkum als mede een motie over overdracht sportfaciliteiten. Onderwerpen die in de gemeente Renkum breed leven... Na zorgvuldige afweging heeft de VVD besloten geen mede-indiener te zijn, maar wel voor te stemmen. De reden hiertoe is tweeĆ«rlei. Lees verder

 • Bakkie doen met Mark Rutte in Arnhem!

  © VVD

  02 november − De VVD koffietruck komt op zaterdag 5 november naar Arnhem. Je bent tussen 11:00 uur en 15:00 uur van harte welkom om een bakkie te komen doen. En wil je op straat een bakkie doen met de premier? In Nederland kan dat gewoon. Tussen 12:00 en 13:00 uur is Mark Rutte in Arnhem om met jou in gesprek te gaan over de toekomst van Nederland. Lees verder

 • Gaat het ooit nog wat worden met het winkelhart van Renkum?

  01 juli − De toename van de leegstand van winkelpanden in het dorp Renkum is de VVD, net als diverse andere politieke partijen een doorn in het oog. Er staan op dit moment al 16 winkelpanden leeg! Daarom steunen wij initiatieven om het centrum aantrekkelijker te maken, waardoor de leegstand van winkelruimte afneemt. Daarbij is het van belang dat vestiging van winkels buiten de Dorpsstraat zo veel mogelijk wordt tegengegaan en ondernemers worden gestimuleerd juist in het winkelhart hun bedrijven te vestigen. Lees verder

 • VVD RENKUM pleit voor snelheidsverlaging, tegennatuurlijk?

  01 maart − In de raadsvergadering van februari is de VVD-fractie mede-indiener geweest van een motie gericht op de vergroting van de verkeersveiligheid van de Utrechtseweg in Heelsum tussen het kruispunt Kievitsdel en de grens van de bebouwde kom. In de motie, die door het college is overgenomen, wordt onder andere ook gepleit voor verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u. En dat hoor je niet vaak van de VVD. Hoe zit dat ? Lees verder