• Gaat het ooit nog wat worden met het winkelhart van Renkum?

  01 juli − De toename van de leegstand van winkelpanden in het dorp Renkum is de VVD, net als diverse andere politieke partijen een doorn in het oog. Er staan op dit moment al 16 winkelpanden leeg! Daarom steunen wij initiatieven om het centrum aantrekkelijker te maken, waardoor de leegstand van winkelruimte afneemt. Daarbij is het van belang dat vestiging van winkels buiten de Dorpsstraat zo veel mogelijk wordt tegengegaan en ondernemers worden gestimuleerd juist in het winkelhart hun bedrijven te vestigen. Lees verder

 • De Stem van Het Volk

  01 juli − In de afgelopen raadsvergadering trakteerde D’66 ons op een fraai staaltje nieuw democratisch denken. Voor de vergadering had deze partij een motie rondgestuurd over uitbreiden van de mogelijkheden voor campers langs de Rijnoever. Een omstreden motie, omdat dit ten koste gaat van onze lokale camping ondernemers. Naast de VVD waren ook andere partijen om die reden tegen. Lees verder

 • Fabels over de Zorg

  29 juni − Over de zorg in Nederland bestaan veel misverstanden. Die willen we graag uit de wereld helpen. Omdat we trots zijn op ons zorgstelsel, maar vooral omdat we trots zijn op de mensen die in de zorg werken. Zij maken het mogelijk dat iedereen in Nederland kan rekenen op de allerbeste zorg. Lees verder

 • VVD wil keuzevrijheid lokale zorgaanbieders

  25 juni − Tijdens de commissievergadering van 13 juni vroeg de VVD aandacht voor de lokale zorgondernemers, de keuzevrijheid voor inwoners en de effectiviteit van preventieve voorlichtingsprogramma’s. Wethouder Hermine van den Berg (Gemeentebelangen) heeft toegezegd dit mee te blijven nemen in de uitvoering. Lees verder

 • Weblog van onze wethouder: samenwerking heeft de toekomst

  24 juni − Onze gemeente is op vele vlakken bezig met samenwerking. Hoe deze samenwerking loopt en wat onze gemeente hiermee bereikt lees je in de weblog van onze wethouder. Lees verder

 • Gemeente Renkum organiseert bedrijvenbijeenkomst 'Samen Werkt!'

  17 juni − Op dinsdag 28 juni 2016 organiseert de gemeente Renkum een bijeenkomst voor ondernemers. Het thema is ‘Samen werkt!’. Met deze bijeenkomst wil de gemeente het contact met en tussen ondernemers versterken. De bijeenkomst is in het Fletcher Hotel in Doorwerth. Bent u ondernemer, groot of klein, gevestigd of startend? U bent van harte welkom! Lees verder

 • Interview Raymond Den Burger: "De politiek bedient zich steeds meer van de expertise van de burger."

  04 maart − Voor VVD Renkum is burgerparticipatie in het besturen van onze gemeente al geruime tijd een van haar speerpunten. Het blad Oosterbeek Beleeft heeft VVD raadslid Raymond Den Burger geïnterviewd over hoe burgerparticipatie steeds meer een kennisbron wordt voor (lokale) politici. Lees verder

 • VVD RENKUM pleit voor snelheidsverlaging, tegennatuurlijk?

  01 maart − In de raadsvergadering van februari is de VVD-fractie mede-indiener geweest van een motie gericht op de vergroting van de verkeersveiligheid van de Utrechtseweg in Heelsum tussen het kruispunt Kievitsdel en de grens van de bebouwde kom. In de motie, die door het college is overgenomen, wordt onder andere ook gepleit voor verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u. En dat hoor je niet vaak van de VVD. Hoe zit dat ? Lees verder