• Gaat het ooit nog wat worden met het winkelhart van Renkum?

    01 juli − De toename van de leegstand van winkelpanden in het dorp Renkum is de VVD, net als diverse andere politieke partijen een doorn in het oog. Er staan op dit moment al 16 winkelpanden leeg! Daarom steunen wij initiatieven om het centrum aantrekkelijker te maken, waardoor de leegstand van winkelruimte afneemt. Daarbij is het van belang dat vestiging van winkels buiten de Dorpsstraat zo veel mogelijk wordt tegengegaan en ondernemers worden gestimuleerd juist in het winkelhart hun bedrijven te vestigen. Lees verder

  • De Stem van Het Volk

    01 juli − In de afgelopen raadsvergadering trakteerde D’66 ons op een fraai staaltje nieuw democratisch denken. Voor de vergadering had deze partij een motie rondgestuurd over uitbreiden van de mogelijkheden voor campers langs de Rijnoever. Een omstreden motie, omdat dit ten koste gaat van onze lokale camping ondernemers. Naast de VVD waren ook andere partijen om die reden tegen. Lees verder

  • VVD RENKUM pleit voor snelheidsverlaging, tegennatuurlijk?

    01 maart − In de raadsvergadering van februari is de VVD-fractie mede-indiener geweest van een motie gericht op de vergroting van de verkeersveiligheid van de Utrechtseweg in Heelsum tussen het kruispunt Kievitsdel en de grens van de bebouwde kom. In de motie, die door het college is overgenomen, wordt onder andere ook gepleit voor verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u. En dat hoor je niet vaak van de VVD. Hoe zit dat ? Lees verder