Renkum: een sombere toekomstvisie

Onlangs is gesproken in de gemeenteraad over de voorbereiding van de begroting 2023-2027. Hoewel er ook positieve dingen te melden zijn zoals het afschaffen van de hondenbelasting op termijn, het (met krappe meerderheid) iets verlagen van de torenhoge belastingen en de ondersteuning bij energiekosten voor verenigingen is de Renkumse VVD erg teleurgesteld.

Nu er eindelijk 20 miljoen extra komt uit het Rijk wordt daarvan weer 17 miljoen uitgegeven, maar worden de grote problemen niet aangepakt of zelfs erger gemaakt. 

Wooncrisis: vooruitschuiven van het probleem

De keuze om alleen binnen de bebouwde kom te willen bouwen betekent nu al meer bezwaren van omwonenden, toenemende parkeerproblemen en veel duurdere bouwkosten. Dat kost veel ambtenaren uren om zaken in goede banen te leiden. Die ambtenaren zijn er te weinig waardoor vertraging optreedt in projecten. Een ander probleem nog is dat Renkum bovenop de landelijk al strenge normen voor bouwen allerlei eigen regeltjes stapelt, waar projectontwikkelaars dan aan moeten voldoen. Dat maakt dat projectontwikkelaars Renkum liever links laten liggen. Toch trekt men zich daar niets van aan in de gemeenteraad: in de raadsvergadering van 28 september werden  weer nieuwe lokale regels aangekondigd op het gebied van waterbesparing bij bouw en ook zelfs bij verbouwingen. Die extra regels en bouweisen leiden ook tot verhoging van de bouwkosten van woningen. Om die reden verwacht de VVD dat het bij lange na niet gaat lukken om voldoende betaalbare woningen te realiseren om onze dubbele vergrijzing te gaan stoppen en onze jonge gezinnen in Renkum te behouden. De VVD heeft voorgesteld om voor de bouwprojecten in ieder geval tijdelijk geen extra lokale regels te gaan maken dan er nu al zijn en juist minder beleid te gaan maken, maar meer projectleiders voor bouwprojecten aan te trekken zodat alsnog tempo gemaakt kan worden op bestaande projecten, maar beide voorstellen kwamen er helaas niet door. De VVD ziet dus dat het probleem vooruitgeschoven wordt naar de volgende raadsperiode, waarbij het probleem nog veel groter zal zijn, zo niet onoplosbaar zal worden. Raadslid Marte Smits: “Wie dan leeft, die dan zorgt lijkt helaas het motto te zijn van het huidige college van GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen.”

Renkum: paradijs voor de minima

Bijna een miljoen per jaar extra gaat naar de minima in Renkum (nog los van energietoeslagen). Aangezien bij een economische recessie die groep minima wel eens flink kan gaan groeien, zou dat bedrag veel hoger kunnen worden, waarna Renkum de begroting ondanks de miljoenen uit den Haag alsnog niet rond krijgt en mogelijk ophoudt te bestaan als zelfstandige gemeente. Het voorstel van de VVD om in ieder geval te laten weten wat de mogelijke impact van een recessie op die extra minimakostenpost zou kunnen zijn haalde geen meerderheid, dus we zullen het nooit weten tot het te laat is. Ander punt hierbij is de stapeling van regelingen voor minima: de gelrepas met allerlei voordelen, bijzondere bijstand, allerlei toeslagen (waaronder voor energie ook al heb je een vast contract) en nog vele anderen, maakt dat je de vraag kunt stellen: “heeft het nog wel zin om te werken?”. De VVD denkt dat het eerlijke antwoord is, dat werken niet meer economisch loont in Renkum straks. Ook is het moeilijk uit te leggen dat mensen met een minimuminkomen wel een jaarabonnement Burgers Bush, massage, gratis huiswerkbegeleiding en een nieuwe smartphone krijgen met beltegoed, terwijl een anderhalf modaal verdienend gezin inmiddels de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt en noodgedwongen kinderen van huiswerkbegeleiding moet gaan halen. De maatschappelijke onrust hiervan zal de komende jaren helaas groeien. De gesprekken met inwoners met een uitkering om ze te bewegen aan het werk te gaan, zullen steeds moeilijker worden. Wouter Hoge, fractievoorzitter VVD: “Het college vaart een hele sterke GroenLinks/PvdA koers, waarbij een grote behoefte lijkt te bestaan om de minima een beter leven te geven. Dat is natuurlijk nastrevenswaardig, maar totaal genegeerd wordt waar dat dan van betaald gaat worden en hoe je dit uit kan leggen aan onze hardwerkende inwoners die naast dit soort regelingen grijpen en zich afvragen waarvoor ze het allemaal nog doen. De middenklasse wordt volledig genegeerd en draait er allemaal voor op.”

Berenschot: een duur maar zinloos advies

De afgelopen jaren is veel geld uitgegeven aan een adviesbureau om Renkum te helpen nadenken hoe de gemeente toekomstbestendig kan blijven. Belangrijkste aanbeveling daarin: probeer niet alles zelf te doen als kleine gemeente, maar werk veel nauwer samen met andere gemeenten om de kwetsbare organisatie te beschermen en kosten te besparen. Toch kiest Renkum veelal weer opnieuw om alle zaken zelf op te stellen en uit te zoeken. Een treffend praktisch voorbeeld: in de raadsvergadering van 28 september vroeg de VVD of het college in ieder geval eens met Wageningen zou willen bellen om te overleggen of aangesloten kan worden op hun al werkende energiebesparingswinkel voor inwoners. Zelfs tot dat telefoontje was geen bereidheid want Renkum wil per se een eigen winkel opzetten 5 kilometer verderop. Waarbij alles opnieuw moet worden uitgezocht en wat maanden vertraging kost, terwijl de winter al bijna begint. Wat de VVD betreft, hadden we misschien beter niet al dat geld moeten besteden aan een duur adviesbureau als we niet bereid zijn om te handelen naar de aanbevelingen die daarin staan. Ook een voorstel van de VVD om voor die nieuwe nota’s en beleid eerst te kijken of we dat niet kunnen kopiëren van andere gemeenten met dezelfde problematiek haalde het niet.

Oscar Hollink, raadslid Renkumse VVD:  “We hebben 28 september gevochten als leeuwen om zaken gerepareerd te krijgen, maar nu we niet meer in het college zitten en kleiner zijn geworden als partij krijgen we weinig meer voor elkaar helaas en kunnen we de inwoners en de gemeente onvoldoende meer beschermen blijkbaar. Onze nieuwe gemeenteraad lijkt ondanks het extra geld uit den Haag opnieuw een koers richting de afgrond te willen kiezen en de grote problemen niet te willen aanpakken. Het is allemaal sterk ideologisc