• ZWAAR WEER, FINANCIELE RISICO’S EN DE BROEKRIEM

  14 november − In de gemeenteraad van woensdag 31 oktober stonden de begroting 2019 en de najaarsnota 2018 op de agenda. Sinds twee jaar worden wij helaas geconfronteerd met rode cijfers op jaarrekeningen en moeizaam te sluiten begrotingen. Dit jaar wordt het niet beter en zal eveneens met een negatief saldo afgesloten worden. Daarvoor zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen: een explosief stijgende zorgvraag met een achterblijvende rijksbijdrage, problemen in de gemeentelijke organisatie en een fors lagere rijksbijdrage uit het gemeentefonds. Met veel kunst- en vliegwerk lijkt het erop dat het tekort waar de gemeente op afstevent voor dit jaar uitkomt op ruim vier ton. Een uitvoerige toelichting over de financiële achtergronden leest u aan het einde van dit artikel. Maar eerst willen we vertellen wat de VVD eraan gedaan heeft. Lees verder

 • Krijgt de gemeente de rekening voor de spoortunnel?

  09 oktober − Bij de behandeling van de Perspectiefnota (voorheen het Meerjarenbeleidsplan) op 26 september gaf de VVD aan blij te zijn met de verbeteringen, die binnenkort tot stand komen bij de overweg in Wolfheze. Eindelijk komen er extra slagbomen ter hoogte van het eilandperron. Daardoor ontstaat er een rustpunt als de oversteek toch te lang is en de mogelijkheid om in ieder geval tijdelijk het perron te ontsluiten. Maar de VVD waarschuwde wel voor de gevolgen van de beoogde ondertunneling van het spoor in Wolfheze als meer structurele oplossing. Wethouder Jasper Verstand (D66) liet doorschemeren dat hij vindt dat er nu doorgepakt moet worden. Wat is daar nu tegen? Lees verder

 • Ver van mijn (zorg)bed show?

  09 oktober − Een groot deel van de taken en activiteiten van de gemeente worden inmiddels uitgevoerd door andere organisaties. Een gemeente zoals Renkum heeft tientallen van dit soort organisaties die vaak taken uitvoeren, waarvoor je als gemeente te klein bent om die zelf te organiseren. Van ICT tot zorg. Maar hoe functioneren die organisaties eigenlijk? Krijgen de inwoners wel “waar voor hun geld”? Daarover ging onlangs de discussie in de gemeenteraad met als aanleiding de begroting van de organisatie “Veilig Thuis”. Lees verder

 • VVD benadrukt de belangrijke rol van onze inwoners bij de nieuwe Omgevingswet

  © Ministerie van I&M

  20 september − In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat veel verschillende wetten samengebracht worden in één wettelijk kader. Van een wirwar van regels gaan we naar een inzichtelijk stelsel dat eenvoudiger in het gebruik is. Daarin staat de leefomgeving, niet alleen met een ruimtelijke ordeningsbril op, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt, centraal en is veel meer ruimte voor maatwerk. De starre bestemmingsplannen in de huidige vorm moeten gaan verdwijnen en komt er veel meer ruimte komt voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Lees verder

 • Dit is de nieuwe VVD fractie

  © VVD Renkum

  03 juni − Het nieuwe team van de VVD staat klaar om de nieuwe uitdagingen aan te pakken die Renkum wachten! Lees verder

 • Renkumse VVD neemt verantwoordelijkheid!

  23 mei − De Renkumse VVD is ingestapt in de coalitie met GroenLinks, D66 en de PvdA. Deze coalitie "over links" lag wat betreft de VVD niet erg voor de hand, maar de Renkumse VVD is blij dat er een goed coalitieakkoord ligt en het vooruitzicht op een goede samenwerking. Wij willen graag met hen de handen uit de mouwen steken om een aantal forse problemen en nieuwe uitdagingen, dat op de gemeente Renkum afkomt, te tackelen. Lees verder

 • Informateur Van den Broek: advies tot uitwerken stabiele en collegiale coalitie

  07 april − Na een openbaar duidingsdebat en gevoerde individuele gesprekken tussen GroenLinks, VVD en de andere Renkumse partijen is de eerste fase van een mogelijke coalitievorming afgesloten. Naar aanleiding van deze verkenningen ziet Informateur Thijs van den Broek VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA als meest geschikte combinatie om een stabiele en collegiale coalitie te wvormen. De eerste verkennende gesprekken om tot een coalitieakkoord te komen worden vanaf 9 april gevoerd. Lees verder

 • Duidingsdebat: VVD ziet belangrijk takenpakket voor nieuwe coalitie

  28 maart − In het duidingsdebat van 26 maart j.l. heeft Ton de Boer, lijsttrekker VVD in zijn toespraak teruggekeken op de verkiezingsuitslag, vooruitgekeken naar de komende coalitievorming en heeft aangegeven hoe de VVD naar de toekomst kijkt. De VVD is op samenwerking gericht en wil niemand uitsluiten. Lees verder

 • Nieuwe VVD fractie presenteert zich!

  23 maart − Met gepaste trots presenteert de VVD de fractie voor de raadsperiode 2018-2022. Dit zijn de mensen die de plannen gaan omzetten in daden, gaan aanpakken... voor Renkum! Lees verder

 • KIEZERS BEDANKT!

  21 maart − ...en nu aan de slag! Lees verder

 • Nomineer de 10 onveiligste plekken van Renkum!

  16 maart − De VVD vraagt de inwoners van Renkum plekken te nomineren waar zij camerabeveiliging nodig vinden. De criminaliteit is in Renkum de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar intimidatie, vernieling, drugs en inbraken zorgen ervoor dat Renkummers zich onveiliger voelen dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Lees verder

 • Oosterbeekse Weverstraat wordt prachtig (verlicht?)

  14 maart − “De Weverstraat in Oosterbeek wordt de mooiste straat van het dorp” kopte De Gelderlander op dinsdag 13 maart. Na jarenlange overlast door regenwater wordt de Weverstraat nu drastisch aangepakt en op een uitnodigende manier heringericht. Goed voor bewoners, ondernemers en winkelend publiek. Iedereen blij? Lees verder

 • Traverse station Wolfheze geschrapt - VVD blij met besluit

  14 maart − Op donderdag 14 maart was er goed nieuws voor het dorp Wolfheze: de door ProRail voorziene traverse bij het station Wolfheze – bedoeld om het perron met de sporen 2 en 3 voor iedereen bereikbaar te maken – is geschrapt. Als je van niets weet is dat een vreemd bericht. Wie is er nu ongelukkig met een plan en bijbehorende forse investering om de toegankelijkheid van een station te verbeteren? Wel nu, dat geldt voor een groot deel van Wolfheze. Lees verder

 • VVD Renkum doet mee aan NLdoet

  05 maart − Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 14e keer NLdoet. VVD Renkum gaat Stichting Speeltuin Talud in Oosterbeek helpen. Lees verder

 • Andere verlichting in de Weverstraat?

  © (c) Drieklomp

  03 maart − Binnenkort gaat de Weverstraat in Oosterbeek rigoureus op de schop. Dan wordt ook de verlichting vervangen. De VVD heeft gevraagd of het mogelijk is gevelverlichting te plaatsen, in plaats van lantaarnpalen. Lees verder

 • Aan het werk in Renkum!

  01 maart − Aan het werk in Renkum: kies voor doen! Renkum blijft achter op het gebied van werk, ook nu onze economie aantrekt. In dit filmpje vertelt VVD Renkum waar zij denkt dat dit aan ligt en wat ze eraan wil doen. Lees verder

 • Voor een veiliger Renkum: kies voor doen!

  27 februari − De criminaliteit is gedaald in Renkum, toch voelen inwoners zich onveilig. De VVD vertelt in dit filmpje hoe ze denkt dat dit komt en wat ze eraan wil doen. Lees verder

 • Renkum zelfstandig? Doen!

  22 februari − De VVD wil het beste voor Renkum. Renkum is een hele andere gemeente en staat er financieel beter voor dan Arnhem, Ede en Wageningen. VVD Renkum vindt dat we prima voor onszelf kunnen zorgen en dat samengaan met andere gemeenten ons niet sterker maakt. Voor een zelfstandig Renkum: kies voor doen! Lees verder

 • Hoe denkt de VVD over de zorg in Renkum?

  19 februari − De zorg in Renkum is beter dan in vergelijkbare gemeenten. We zijn echter nog lang niet klaar, er kunnen nog veel dingen beter. Zorg die bij je past. Wachttijd korter. Nog betere samenwerking tussen gemeente en zorgverleners. Lees verder

 • Nieuwe zorgfunctie voor Mooi-land in Doorwerth: alleen zorg of meer?

  © Vilente - voormalig ...

  12 februari − Zorgaanbieder Vilente wil op korte termijn 69 tijdelijke zorgplekken realiseren op het terrein van voormalig zorgtehuis Mooi-Land. De VVD heeft over deze realisatie vragen gesteld aan het College van B&W. De VVD vindt het belangrijk dat er meer tijdelijke zorgplekken in de gemeente komen en heeft geen enkel probleem met het weer benutten van de locatie voor zorg, alleen zet de VVD vraagtekens bij de plannen van Vilente voor het bouwen van kantoorruimten. Lees verder