Nieuws

 • Geen betaald parkeren in Renkum - teken de petitie

  Geen betaald parkeren

  © VVD Renkum

  Geen betaald parkeren! Teken de petitie Lees verder

 • SCHRAALHANS, MEESTER IN DE RENKUMSE KEUKEN?

  05 mei − De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de financiële gesteldheid van onze gemeente. In onze vorige Raadspraat heeft de VVD daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Maar hoe moeilijk ook, de Raad wordt toch geregeld een voorstel voorgelegd, waar groot geld mee gemoeid is. Wat moet je dan doen? Alles stil zetten tot betere tijden kan lang niet altijd. In de laatste raadsvergadering kwamen daarvan twee voorbeelden langs. Lees verder

 • BOUWPLAN PLEIN 1946 IN OOSTERBEEK BEKLONKEN?

  25 februari − Op 9 januari werden de lezers van De Gelderlander verrast met een artikel waarin stond dat het dorpshart van Oosterbeek een nieuw gezicht krijgt. Het voormalige postkantoor aan Plein 1946 maakt plaats voor 32 seniorenappartementen. Onder de inleiding stond: “Althans, dat is de wens van eigenaar en ontwikkelaar René Hazeleger.” Even verder in het artikel lezen we dat de plannen nog niet helemaal vastliggen. Dat lijkt ernstig op in kannen en kruiken. Maar is dat ook zo? Lees verder

 • Toeristische bebording kan beter, gelijkstelling toeristenbelasting is nodig

  20 februari − De VVD wil dat toeristische informatie over de gemeente beter en breder beschikbaar komt. Het is van belang om de vele bezoekers, die jaarlijks naar onze gemeente komen, goed te informeren over de diverse toeristische attracties en/of ander activiteiten. Juist op dat punt is volgens de VVD fractie nog ruimte voor verbetering. Lees verder

 • VVD Renkum steunt actief kleine ondernemers in Renkums Broodfonds

  14 februari − De VVD fractie ondersteunt in woord en daad de oprichting van een broodfonds binnen onze Gemeente. Een broodfonds is een soort tijdelijke inkomensverzekering in geval van ziekte voor ‘kleine’ ondernemers. Alleen is het geen traditionele verzekering, maar werkt op basis van sparen en schenken door een kleine groep van maximaal 50 bekenden die bij het broodfonds aangesloten zijn. De VVD ondersteunt dit initiatief omdat het als doel heeft dat kleine ondernemers elkaar in geval van ziekte ondersteunen en dat zij daardoor in eerste instantie geen beroep hoeven te doen op de overheid. Lees verder

 • Plofkraken, veiligheid en cameratoezicht

  06 februari − Op Oudejaarsdag werd het dorp Renkum opgeschrikt door een plofkraak. Daarbij raakte het bovenliggende flatgebouw ernstig beschadigd. De VVD maakt zich zorgen over de veiligheid en vraagt zich af of er straks nog wel pinautomaten zijn in de dorpen. Hierover stelde de VVD onlangs vragen aan het college. In deze vragen heeft de VVD gevraagd om cameratoezicht, waarmee de veiligheid kan worden verbeterd. Lees verder

 • VVD Renkum: realistische discussie gemeentelijke klimaattafels

  04 februari − De gemeente Renkum gaat in gesprek met inwoners en organisaties om te kijken hoe Renkum duurzamer kan worden. Vanaf 21 februari wordt gesproken aan zogenaamde 'klimaattafels' om zo tot goede ideeën te komen. De Renkumse VVD juicht dit initiatief toe en roept inwoners met een realistische visie duurzaamheid op om actief mee te doen. De discussie loopt anders het risico gedomineerd te worden door milieufanatici, waardoor de discussie éénzijdig en niet breed gedragen wordt. Lees verder

 • ZWAAR WEER, FINANCIELE RISICO’S EN DE BROEKRIEM

  14 november − In de gemeenteraad van woensdag 31 oktober stonden de begroting 2019 en de najaarsnota 2018 op de agenda. Sinds twee jaar worden wij helaas geconfronteerd met rode cijfers op jaarrekeningen en moeizaam te sluiten begrotingen. Dit jaar wordt het niet beter en zal eveneens met een negatief saldo afgesloten worden. Daarvoor zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen: een explosief stijgende zorgvraag met een achterblijvende rijksbijdrage, problemen in de gemeentelijke organisatie en een fors lagere rijksbijdrage uit het gemeentefonds. Met veel kunst- en vliegwerk lijkt het erop dat het tekort waar de gemeente op afstevent voor dit jaar uitkomt op ruim vier ton. Een uitvoerige toelichting over de financiële achtergronden leest u aan het einde van dit artikel. Maar eerst willen we vertellen wat de VVD eraan gedaan heeft. Lees verder

 • Krijgt de gemeente de rekening voor de spoortunnel?

  09 oktober − Bij de behandeling van de Perspectiefnota (voorheen het Meerjarenbeleidsplan) op 26 september gaf de VVD aan blij te zijn met de verbeteringen, die binnenkort tot stand komen bij de overweg in Wolfheze. Eindelijk komen er extra slagbomen ter hoogte van het eilandperron. Daardoor ontstaat er een rustpunt als de oversteek toch te lang is en de mogelijkheid om in ieder geval tijdelijk het perron te ontsluiten. Maar de VVD waarschuwde wel voor de gevolgen van de beoogde ondertunneling van het spoor in Wolfheze als meer structurele oplossing. Wethouder Jasper Verstand (D66) liet doorschemeren dat hij vindt dat er nu doorgepakt moet worden. Wat is daar nu tegen? Lees verder

 • Ver van mijn (zorg)bed show?

  09 oktober − Een groot deel van de taken en activiteiten van de gemeente worden inmiddels uitgevoerd door andere organisaties. Een gemeente zoals Renkum heeft tientallen van dit soort organisaties die vaak taken uitvoeren, waarvoor je als gemeente te klein bent om die zelf te organiseren. Van ICT tot zorg. Maar hoe functioneren die organisaties eigenlijk? Krijgen de inwoners wel “waar voor hun geld”? Daarover ging onlangs de discussie in de gemeenteraad met als aanleiding de begroting van de organisatie “Veilig Thuis”. Lees verder

 • VVD benadrukt de belangrijke rol van onze inwoners bij de nieuwe Omgevingswet

  © Ministerie van I&M

  20 september − In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat veel verschillende wetten samengebracht worden in één wettelijk kader. Van een wirwar van regels gaan we naar een inzichtelijk stelsel dat eenvoudiger in het gebruik is. Daarin staat de leefomgeving, niet alleen met een ruimtelijke ordeningsbril op, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt, centraal en is veel meer ruimte voor maatwerk. De starre bestemmingsplannen in de huidige vorm moeten gaan verdwijnen en komt er veel meer ruimte komt voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Lees verder

 • Dit is de nieuwe VVD fractie

  © VVD Renkum

  03 juni − Het nieuwe team van de VVD staat klaar om de nieuwe uitdagingen aan te pakken die Renkum wachten! Lees verder

 • Renkumse VVD neemt verantwoordelijkheid!

  23 mei − De Renkumse VVD is ingestapt in de coalitie met GroenLinks, D66 en de PvdA. Deze coalitie "over links" lag wat betreft de VVD niet erg voor de hand, maar de Renkumse VVD is blij dat er een goed coalitieakkoord ligt en het vooruitzicht op een goede samenwerking. Wij willen graag met hen de handen uit de mouwen steken om een aantal forse problemen en nieuwe uitdagingen, dat op de gemeente Renkum afkomt, te tackelen. Lees verder

 • Informateur Van den Broek: advies tot uitwerken stabiele en collegiale coalitie

  07 april − Na een openbaar duidingsdebat en gevoerde individuele gesprekken tussen GroenLinks, VVD en de andere Renkumse partijen is de eerste fase van een mogelijke coalitievorming afgesloten. Naar aanleiding van deze verkenningen ziet Informateur Thijs van den Broek VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA als meest geschikte combinatie om een stabiele en collegiale coalitie te wvormen. De eerste verkennende gesprekken om tot een coalitieakkoord te komen worden vanaf 9 april gevoerd. Lees verder

 • Duidingsdebat: VVD ziet belangrijk takenpakket voor nieuwe coalitie

  28 maart − In het duidingsdebat van 26 maart j.l. heeft Ton de Boer, lijsttrekker VVD in zijn toespraak teruggekeken op de verkiezingsuitslag, vooruitgekeken naar de komende coalitievorming en heeft aangegeven hoe de VVD naar de toekomst kijkt. De VVD is op samenwerking gericht en wil niemand uitsluiten. Lees verder

 • Nieuwe VVD fractie presenteert zich!

  23 maart − Met gepaste trots presenteert de VVD de fractie voor de raadsperiode 2018-2022. Dit zijn de mensen die de plannen gaan omzetten in daden, gaan aanpakken... voor Renkum! Lees verder

 • KIEZERS BEDANKT!

  21 maart − ...en nu aan de slag! Lees verder

 • Nomineer de 10 onveiligste plekken van Renkum!

  16 maart − De VVD vraagt de inwoners van Renkum plekken te nomineren waar zij camerabeveiliging nodig vinden. De criminaliteit is in Renkum de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar intimidatie, vernieling, drugs en inbraken zorgen ervoor dat Renkummers zich onveiliger voelen dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Lees verder

 • Oosterbeekse Weverstraat wordt prachtig (verlicht?)

  14 maart − “De Weverstraat in Oosterbeek wordt de mooiste straat van het dorp” kopte De Gelderlander op dinsdag 13 maart. Na jarenlange overlast door regenwater wordt de Weverstraat nu drastisch aangepakt en op een uitnodigende manier heringericht. Goed voor bewoners, ondernemers en winkelend publiek. Iedereen blij? Lees verder

 • Traverse station Wolfheze geschrapt - VVD blij met besluit

  14 maart − Op donderdag 14 maart was er goed nieuws voor het dorp Wolfheze: de door ProRail voorziene traverse bij het station Wolfheze – bedoeld om het perron met de sporen 2 en 3 voor iedereen bereikbaar te maken – is geschrapt. Als je van niets weet is dat een vreemd bericht. Wie is er nu ongelukkig met een plan en bijbehorende forse investering om de toegankelijkheid van een station te verbeteren? Wel nu, dat geldt voor een groot deel van Wolfheze. Lees verder