Nieuws

 • Linkse coalitie groot risico voor zelfstandigheid

  06 november − Afgelopen woensdag was de vergadering van de gemeenteraad van Renkum. Naast de begroting stond ook de Startnotitie over te toekomst van Renkum centraal. Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. Immers, als de financiën van de gemeente niet op orde zijn is zelfstandigheid geen optie meer! Lees verder

 • Renkum: een sombere toekomstvisie

  29 september − Onlangs is gesproken in de gemeenteraad over de voorbereiding van de begroting 2023-2027. Hoewel er ook positieve dingen te melden zijn zoals het afschaffen van de hondenbelasting op termijn, het (met krappe meerderheid) iets verlagen van de torenhoge belastingen en de ondersteuning bij energiekosten voor verenigingen is de Renkumse VVD erg teleurgesteld. Lees verder

 • De perspectiefnota baart de VVD grote zorgen!

  21 september − Na jaren besturen ‘met de hand op de knip’ krijgt de gemeente eindelijk weer wat financiele ruimte doordat het Rijk ons budget verhoogt. Tijd om beloftes in te lossen en keuzes te maken voor een zekere toekomst zou je zeggen… Zo niet dit huidige college. Lees verder

 • Renkumse VVD wil miljoenen uitgeven aan Recreatie, Toerisme, Natuurbehoud en woningnood en geld teruggeven aan de inwoners

  29 juni − Renkumse VVD wil miljoenen uitgeven aan Recreatie, Toerisme, Natuurbehoud en woningnood en geld teruggeven aan de inwoners Lees verder

 • Afscheid wethouder Rolink

  19 mei − Wethouder Rolink neemt afscheid Lees verder

 • Speerpunten voor 2022-2026

  18 april − De Speerpunten van de VVD voor het raad- of collegeperspectief 2022-2026 Lees verder

 • Afscheid van 2 raadsleden en een commissielid.

  04 april − Bij de VVD zijn er na de verkiezingen twee oude bekenden vertrokken uit de VVD fractie en de Gemeenteraad. Het afscheid van Ton de Boer en Raymond den Burger was gepland en kwam niet als een verrassing. Beide heren hebben 12 jaar in de gemeenteraad van Renkum gediend en dat bleef niet onopgemerkt. Raymond was de onmiskenbare R.O. specialist en heeft met zijn scherpe kennis diverse plannen verbeterd en waarschijnlijk miljoenen bespaard voor onze gemeente . Natuurlijk werd een wethouder of beleidsmedewerker wel eens gek van hem, Raymond hield immers van de details, maar veel vaker was zijn inbreng welkom en zinvol. Raymond heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen als raadslid Lees verder

 • VVD stemmers bedankt & onze analyse van de uitslag

  17 maart − Ondanks dat de VVD landelijk behoorlijk is gedaald en met name in de dorpen, is het verlies in Renkum heel erg beperkt gebleven. We bleven bijna gelijk. We zien dat toch ook als een steun in de rug voor de inzet van VVD in de afgelopen jaren en onze toekomstvisie. We zijn de VVD kiezers dan ook erg dankbaar dat ze in zulke grote getale ons trouw zijn gebleven. Helaas verliezen we wel net een zetel door dat kleine verschil in stemmen. Lees verder

 • Waarom bouwen en hoeveel?

  04 maart − Waarom bouwen en hoeveel? Er komen veel fabels voorbij over de aanpak van de woningmarktproblemen in Renkum en daarmee onze dubbele vergrijzing af te remmen. Dat noopt ons wat verder in te gaan op wat er echt aan de hand is en waarom snel ingrijpen cruciaal is. Lees verder

 • Bouwen in Renkum

  16 februari − Bouwen in Renkum Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022

  06 februari − Verkiezingsprogramma VVD 2022 Lees verder

 • Geen villa’s in onze natuur!

  27 januari − Vorige week hebben veel Renkumers een petitie ondertekend gericht tegen (grootschalige) villabouw in onze prachtige natuur. De VVD fractie is hier uiteraard ook op tegen! Van een dergelijk verondersteld voorstel is echter niemand zich in de gemeenteraad bewust. Het lijkt hier dus een prachtig voorbeeld te zijn geweest van zogenaamde framing, zoals ook door diverse partijen, zoals D66, mooi verwoord in de raadsvergadering. Eigenlijk is het volksverlakkerij volgens de VVD. Lees verder

 • Kan de vlag uit in Wolfheze?

  30 december − De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor het Renkumse deel van de financiering van de spooronderdoorgang in Wolfheze van ruim 3 miljoen op een totaal investering van bijna 31 miljoen euro. Wel heeft de VVD ervoor gezorgd dat het voorstel een beetje is aangescherpt en dat de gemeente duidelijk laat blijken waar onze belangen liggen. Het college gaat vragen om een garantie dat de stoptrein voor Wolfheze en Oosterbeek behouden blijft en dat bij eventuele budgetoverschrijdingen de gemeenteraad nog de mogelijkheid heeft om tijdig bij te sturen, een tekort is niet te dragen voor onze kleine gemeente! Lees verder

 • VVD Renkum presenteert kandidatenlijst

  16 december − Nadat deze week meerdere politieke partijen binnen de gemeente Renkum hun lijst met kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben gepresenteerd, maakt ook de VVD als grootste fractie in de raad haar kandidatenlijst bekend. Wouter Hoge uit Renkum, de huidige fractieleider van de VVD Renkum en de lijsttrekker, is trots op de lijst. “Met deze club gaan we hopelijk niet alleen een mooi verkiezingsresultaat halen, maar zullen we ook een sterke fractie vormen die voor onze inwoners aan de slag gaat, want er moet veel gebeuren willen we Renkum zelfstandig houden en sterker krijgen. Onze inwoners en ondernemers rekenen daarop”. Lees verder

 • Vooruit!

  27 maart − Het is half maart in het bijzondere jaar 2021. Een mooi moment voor een paar persoonlijke overdenkingen. Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug, waar gaat het naar toe? Lees verder

 • De impact van corona op onze lokale ondernemers thema bijeenkomst door de VVD Rheden

  10 februari − De Coronacrisis duurt al bijna een jaar en heeft een enorme impact op ons leven. In het bijzonder op het leven van lokale ondernemers. VVD-Rheden heeft in het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht besteed om onze lokale ondernemers te ondersteunen. Lees verder

 • En nu weer aan de slag!

  21 januari − De VVD-fractie kijkt met gemengde gevoelens terug op een roerige tijd in de Renkumse politiek. Een beetje gefrustreerd omdat alle heisa misschien wel onnodig is geweest, maar tevreden over de uiteindelijke uitkomst. De Renkumse VVD is zeker tevreden over de rol die de fractie heeft kunnen spelen tijdens het proces om de gelederen in de Renkumse raad weer gesloten te krijgen. Lees verder

 • Een veiliger Renkum: daar kun je zelf aan bijdragen!

  06 januari − De criminaliteit in Renkum is de laatste twee jaar gedaald met bijna 9% terwijl deze in Nederland in dezelfde periode is gestegen met 5%. Om deze daling te kunnen vasthouden, met de onlangs verminderde politiecapaciteit is wat de VVD betreft meer camerabeveiliging nodig. Omdat Renkum hiervoor geen geld beschikbaar heeft, doet de Renkumse VVD een oproep aan de inwoners om mee te helpen door hun camera te melden bij de politie. Lees verder

 • Renkumse VVD stelt ultimatum aan andere partijen: we moeten het samen doen!

  12 november − Er lijkt nog geen zicht op een oplossing uit de huidige crisis in de Renkumse politiek. De minderheidscoalitie van Groen Links, VVD en PvdA heeft een ultimatum aan de andere politieke partijen in de Renkumse gemeenteraad gesteld om nu eindelijk verantwoordelijkheid te gaan dragen. De VVD is duidelijk over het vervolg als niemand die verantwoordelijkheid durft te nemen: dan stapt de VVD uit de coalitie en mogen de andere partijen de crisis zelf gaan oplossen. Lees verder

 • Niet doorschuiven, maar oplossen?

  19 oktober − Renkum is net als veel andere gemeenten in de problemen gekomen door het rijksbeleid om wel nieuwe taken, maar onvoldoende geld mee te geven aan de gemeenten. Renkum wordt daarbij disproportioneel geraakt door het grote aantal zorginstellingen en doordat Renkum weinig grond en gebouwen bezit om te kunnen verkopen. Zo is Renkum van één van de rijkste gemeenten in Nederland afgezakt naar één van de armste in korte tijd. Vorig jaar is er zeer fors bezuinigd in Renkum en dat zonder de belastingen te verhogen. Dit terwijl de meeste voorzieningen toch nog enigszins overeind zijn gebleven. Daar liep Renkum in voorop, omdat andere gemeenten pas dit jaar die stap zetten. Forse organisatorische stappen zijn ook ingezet. Daar is de VVD dan ook erg trots op. Lees verder