Nieuws

 • VVD-fractie investeert in onderhoud monumenten

  30 september − VVD-fractie investeert in onderhoud monumenten Lees verder

 • Wisseling van de wacht bij de VVD

  © Marte Smits-Jansen

  30 september − Wisseling van de wacht Lees verder

 • Oscar Hollink verlaat gemeenteraad

  26 mei − Oscar Hollink verlaat gemeenteraad Lees verder

 • VVD bemiddelt bij voortgang Sportpark Wilhelmina

  29 maart − Al jaren houdt het dossier ‘Wilhelmina Sportpark’ de gemoederen bezig. Door bemiddeling van de VVD is de weg naar een fusie is weer open. De gemeenteraad heeft woensdag 29 maart ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuw Wilhelmina Sportpark. Lees verder

 • VVD Renkum steunt optimalisatie Wilhelmina Sportpark

  06 maart − VVD Renkum steunt optimalisatie Wilhelmina Sportpark Lees verder

 • Renkumse ondernemers eindelijk een steun in de rug

  01 maart − Op woensdag 1 maart heeft de VVD in de Gemeente Renkum aandacht gevraag voor de lokale ondernemers. Lees verder

 • Renkum verzelfstandigt weekmarkten, VVD ondersteunt

  02 februari − Renkum verzelfstandigt weekmarkten, VVD ondersteunt Lees verder

 • Linkse coalitie groot risico voor zelfstandigheid

  06 november − Afgelopen woensdag was de vergadering van de gemeenteraad van Renkum. Naast de begroting stond ook de Startnotitie over te toekomst van Renkum centraal. Deze onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. Immers, als de financiën van de gemeente niet op orde zijn is zelfstandigheid geen optie meer! Lees verder

 • Renkum: een sombere toekomstvisie

  29 september − Onlangs is gesproken in de gemeenteraad over de voorbereiding van de begroting 2023-2027. Hoewel er ook positieve dingen te melden zijn zoals het afschaffen van de hondenbelasting op termijn, het (met krappe meerderheid) iets verlagen van de torenhoge belastingen en de ondersteuning bij energiekosten voor verenigingen is de Renkumse VVD erg teleurgesteld. Lees verder

 • De perspectiefnota baart de VVD grote zorgen!

  21 september − Na jaren besturen ‘met de hand op de knip’ krijgt de gemeente eindelijk weer wat financiele ruimte doordat het Rijk ons budget verhoogt. Tijd om beloftes in te lossen en keuzes te maken voor een zekere toekomst zou je zeggen… Zo niet dit huidige college. Lees verder

 • Renkumse VVD wil miljoenen uitgeven aan Recreatie, Toerisme, Natuurbehoud en woningnood en geld teruggeven aan de inwoners

  29 juni − Renkumse VVD wil miljoenen uitgeven aan Recreatie, Toerisme, Natuurbehoud en woningnood en geld teruggeven aan de inwoners Lees verder

 • Afscheid wethouder Rolink

  19 mei − Wethouder Rolink neemt afscheid Lees verder

 • Speerpunten voor 2022-2026

  18 april − De Speerpunten van de VVD voor het raad- of collegeperspectief 2022-2026 Lees verder

 • Afscheid van 2 raadsleden en een commissielid.

  04 april − Bij de VVD zijn er na de verkiezingen twee oude bekenden vertrokken uit de VVD fractie en de Gemeenteraad. Het afscheid van Ton de Boer en Raymond den Burger was gepland en kwam niet als een verrassing. Beide heren hebben 12 jaar in de gemeenteraad van Renkum gediend en dat bleef niet onopgemerkt. Raymond was de onmiskenbare R.O. specialist en heeft met zijn scherpe kennis diverse plannen verbeterd en waarschijnlijk miljoenen bespaard voor onze gemeente . Natuurlijk werd een wethouder of beleidsmedewerker wel eens gek van hem, Raymond hield immers van de details, maar veel vaker was zijn inbreng welkom en zinvol. Raymond heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen als raadslid Lees verder

 • VVD stemmers bedankt & onze analyse van de uitslag

  17 maart − Ondanks dat de VVD landelijk behoorlijk is gedaald en met name in de dorpen, is het verlies in Renkum heel erg beperkt gebleven. We bleven bijna gelijk. We zien dat toch ook als een steun in de rug voor de inzet van VVD in de afgelopen jaren en onze toekomstvisie. We zijn de VVD kiezers dan ook erg dankbaar dat ze in zulke grote getale ons trouw zijn gebleven. Helaas verliezen we wel net een zetel door dat kleine verschil in stemmen. Lees verder

 • Waarom bouwen en hoeveel?

  04 maart − Waarom bouwen en hoeveel? Er komen veel fabels voorbij over de aanpak van de woningmarktproblemen in Renkum en daarmee onze dubbele vergrijzing af te remmen. Dat noopt ons wat verder in te gaan op wat er echt aan de hand is en waarom snel ingrijpen cruciaal is. Lees verder

 • Bouwen in Renkum

  16 februari − Bouwen in Renkum Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2022

  06 februari − Verkiezingsprogramma VVD 2022 Lees verder

 • Geen villa’s in onze natuur!

  27 januari − Vorige week hebben veel Renkumers een petitie ondertekend gericht tegen (grootschalige) villabouw in onze prachtige natuur. De VVD fractie is hier uiteraard ook op tegen! Van een dergelijk verondersteld voorstel is echter niemand zich in de gemeenteraad bewust. Het lijkt hier dus een prachtig voorbeeld te zijn geweest van zogenaamde framing, zoals ook door diverse partijen, zoals D66, mooi verwoord in de raadsvergadering. Eigenlijk is het volksverlakkerij volgens de VVD. Lees verder

 • Kan de vlag uit in Wolfheze?

  30 december − De gemeenteraad heeft afgelopen woensdag unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor het Renkumse deel van de financiering van de spooronderdoorgang in Wolfheze van ruim 3 miljoen op een totaal investering van bijna 31 miljoen euro. Wel heeft de VVD ervoor gezorgd dat het voorstel een beetje is aangescherpt en dat de gemeente duidelijk laat blijken waar onze belangen liggen. Het college gaat vragen om een garantie dat de stoptrein voor Wolfheze en Oosterbeek behouden blijft en dat bij eventuele budgetoverschrijdingen de gemeenteraad nog de mogelijkheid heeft om tijdig bij te sturen, een tekort is niet te dragen voor onze kleine gemeente! Lees verder