• VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • VVD kritisch over toekomstplannen gemeentehuis

  06 juni − Afgelopen woensdag boog de Raad zich over een voorstel om het gemeentehuis te renoveren en te verbouwen. De VVD-fractie stelde zich daarbij kritisch op. Lees verder

 • Raad Renkum wil meer grip en minder bureaucratie in de zorg

  03 juni − Op initiatief van de VVD met brede steun van PvdA, CDA, GB, GroenLinks en D66 werd bij de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die is overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Een motie overnemen betekent dat het college de opdracht gaat uitvoeren. Doel van de opdracht is dat de gemeenteraad wat meer grip krijgt op de vele ontwikkelingen in het sociale domein (o.a. de zorg), zonder dat het gaat leiden tot meer papierwerk voor zorgverleners of een hogere werkdruk voor ambtenaren. Lees verder

 • VVD waarschuwt voor armoedeval

  17 maart − Onlangs was in de commissievergadering het onderwerp “evaluatie Gelrepas”. Daarin kwamen van alle andere partijen sympathieke voorstellen om het kortingsprogramma voor de minima uit te breiden met gratis museumjaarkaarten en andere zaken. Na discussie heeft de wethouder Ruwhof (Groen Links) toegezegd om extra ruimte te zoeken voor de jeugd die in armoede verkeert maar binnen het budget te blijven. De VVD vroeg als enige ook aandacht voor de “armoedeval”. Lees verder

 • VVD Renkum feliciteert politie met resultaat!

  06 maart − Afgelopen week werd duidelijk dat de criminaliteitscijfers in Nederland weer verder zijn gedaald. Met name "high impact crime" zoals woninginbraak en overvallen zijn weer flink gedaald: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/criminaliteit-meest-gedaald-in-oost-en-zuid-nederland. Wij willen de politiemensen en het openbaar ministerie bedanken met het behalen van dit mooie resultaat onder soms moeilijke omstandigheden. Zonder veiligheid verliezen we onze vrijheid. We zijn jullie erg dankbaar voor het werk dat jullie elke dag weer voor ons allemaal doen. Lees verder

 • Waardevolle reacties bij opiniepeiling Afvalinzameling – rapport naar de wethouder

  © VVD Renkum

  04 maart − Na signalen vanuit de Renkumse samenleving heeft de VVD fractie besloten een peiling te houden over ervaringen met de nieuwe inzamelingsmethode, waarbij de scheiding van afval door de inwoners wordt gedaan en de inzameling per soort afval geschiedt. De peiling heeft ondanks de lage responsgraad waardevolle reacties opgeleverd, waarmee de afvalinzameling kan worden verbeterd. De VVD fractie heeft het rapport voorzien van aanbevelingen aangeboden aan de verantwoordelijk wethouder, Wendy Ruwhof. Het volledige artikel en het rapport: Lees verder

 • Ook een bakkie met Remco Dijkstra in Oosterbeek op 25 februari?

  © vvdrenkum

  22 februari − De VVD koffietruck staat in Oosterbeek! Kom je ook een bakkie doen? 'Ons' Gelders Kamerlid Remco Dijkstra (nr. 27 op de lijst van de VVD) schenkt 'm graag voor je in! Je bent aanstaande zaterdag 25 februari van harte bent uitgenodigd om een bakkie te komen doen en mee te praten over de toekomst van Nederland op het Raadhuisplein in Oosterbeek. Koffie zwart? Met melk? Of toch een cappuccino? Koekje erbij? Lees verder

 • VVD denkt kritisch mee met Oosterbeekseondernemers

  22 februari − De Renkumse Gemeenteraad heeft zich woensdag 22 februari j.l. gebogen over een in te voeren reclamebelasting in Oosterbeek. De VVD-fractie heeft hiermee ingestemd. Hoe kan het dat wij hebben ingestemd met weer een belasting? Dus een lastenverzwaring! Verzoeken om de invoering van reclame-belastingen komen (vrijwel) altijd uit de koker van ondernemers- of winkeliersverenigingen. Het argument is dan dat voor versterking van de centrumkwaliteiten een budget noodzakelijk is. Dat blijkt dan in verenigings-verband met contributies niet bij elkaar te brengen, omdat er teveel zogeheten ‘free riders’ zijn. Eigenlijk is het dus een uiting van onmacht van de betrokken ondernemers om iedereen op één lijn te krijgen. En natuurlijk wil de VVD als partij met hart voor ondernemers de omstandigheden voor het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk maken. Lees verder

 • Agnes Schaap nieuwe Renkumse burgemeester

  10 februari − De VVD feliciteert Agnes Schaap met haar voordracht als burgemeester van onze mooie gemeente. De VVD kijkt uit naar een prettige samenwerking! Lees verder

 • VVD Renkum informeert naar inbraakgolf Oosterbeek

  04 februari − Sinds augustus 2016 was sprake van een sterke stijging van het aantal woninginbraken in het dorp Oosterbeek. De VVD vroeg hier al langer aandacht voor omdat woningbraak voor de betrokkenen een hele heftige zaak is en het bijdraagt aan een algemeen klimaat van onveiligheid. In antwoord op vragen van Wouter Hoge (VVD) tijdens de raadsvergadering van 1 februari j.l. gaf burgemeester Bloemen aan dat de inbraakgolf in Oosterbeek in intensiteit is gehalveerd maar helaas nog niet voorbij is. De criminelen blijken ook nog niet te zijn gepakt. De politie blijft alert. Lees verder

 • VVD peilt inwoners Renkum over ervaringen nieuwe afvalinzameling

  © VVD Renkum

  15 januari − Begin 2017 is een nieuwe afvalinzamelingsmethode ingevoerd. De VVD wil van de inwoners van de gemeente hun ervaringen met deze nieuwe inzamelmethode weten... Lees verder

 • Bestuurslid Rob Benschop benoemd tot wethouder Sociaal Domein in Neder Betuwe

  08 december − Rob Benschop, bestuurslid van VVD Renkum, is benoemd tot wethouder Sociaal Domein in de gemeente Neder Betuwe. Hij heeft zijn benoeming gekregen tijdens de raadvergadering van donderdag 8 december 2016. Rob neemt namens de VVD zitting in het college van B&W, samen met CDA en SGP. Hij blijft ondanks zijn benoeming tot wethouder van Neder Betuwe in Oosterbeek wonen. Lees verder

 • VVD Renkum betreurt beperking vrijheid burgers bomenkap

  04 december − Woensdag 30 november j.l. heeft de Renkumse raad zich gebogen over een vernieuwde bomenverordening. Nu denkt u wellicht: “Die was toch afgeschaft in 2012?”. Zeker, door toedoen van VVD, CDA, Gemeentebelangen en de PvdA is er toen een streep gehaald door de bomenverordening en was het, onder verwijzing naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de burger, gedaan met de kapvergunning. Echter er was één voorwaarde: een op te stellen lijst met waardevolle bomen. En zolang die er niet was bleef de bomenverordening gelden. Lees verder

 • VVD geen mede indiener van amendement en motie op begroting 2017, wel steun

  03 november − Tijdens de Raadsvergadering najaarsnota 2016 en begroting 2017 van woensdag 2 november j.l. is door coalitiegenoten D66, Groen Links en Gemeente Belangen een amendement ingediend ten aanzien van groenonderhoud, centrumplan Renkum als mede een motie over overdracht sportfaciliteiten. Onderwerpen die in de gemeente Renkum breed leven... Na zorgvuldige afweging heeft de VVD besloten geen mede-indiener te zijn, maar wel voor te stemmen. De reden hiertoe is tweeërlei. Lees verder

 • VVD RENKUM pleit voor snelheidsverlaging, tegennatuurlijk?

  01 maart − In de raadsvergadering van februari is de VVD-fractie mede-indiener geweest van een motie gericht op de vergroting van de verkeersveiligheid van de Utrechtseweg in Heelsum tussen het kruispunt Kievitsdel en de grens van de bebouwde kom. In de motie, die door het college is overgenomen, wordt onder andere ook gepleit voor verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u. En dat hoor je niet vaak van de VVD. Hoe zit dat ? Lees verder