Nieuws

 • GroenLinks, VVD en PvdA houden vast aan raadsbreed gesprek toekomst gemeente

  08 september − De overgebleven coalitiefracties GroenLinks, VVD en PvdA houden vast aan een open proces met raadsbreed overleg over samenwerking. Na het vertrek van D66 zetten wij de vorige week met alle fractievoorzitters ingeslagen weg voort. Lees verder

 • “Zullen we dit even parkeren?”

  28 mei − Een bekende uitdrukking die we in deze tijd zeker niet zullen gebruiken. Op woensdag 27 mei was er weer een (digitale) raadsvergadering. Een van de belangrijkste onderwerpen: het vaststellen van een Centrumvisie. Hoe gaan we het centrum van Oosterbeek inrichten de komende jaren? Deze visie is zeker nog geen concreet plan, maar bij de verdere ontwikkelingen in het centrum van Oosterbeek zal het zeker richtinggevend zijn en dus is het van belang om er goed naar te kijken, voordat we definitief JA zeggen. Lees verder

 • VVD Renkum benieuwd naar de ondernemers ervaringen

  03 mei − Het dagelijkse leven van iedereen is de afgelopen weken en maanden enorm veranderd. De Corona crisis heeft ook een enorme impact op ons leven, maar zeker op het leven van de ondernemers. Via deze weg een oproep aan de ondernemers in de Gemeente Renkum: laat van je horen! Lees verder

 • VVD tegen bestemmingsplan?

  02 mei − VVD tegen bestemmingsplan? Ook in het belang van ondernemend Oosterbeek! In de gemeenteraad heeft de VVD zich, samen met een ruime meerderheid, tegen het bestemmingsplan Valkenburglaan 1 in Oosterbeek gekeerd. Dat is heel uitzonderlijk en vraagt dus om uitleg. Lees verder

 • Huisvesting gemeente en het centrum van Oosterbeek

  02 mei − De gemeente is al jaren druk bezig met huisvestingsplannen voor de eigen organisatie. Dat is een onderwerp dat vele gevolgen kan hebben. Zowel voor het gemeentelijk apparaat, voor het gebouw en ook voor het centrum van Oosterbeek. Maar waarom is de gemeente zo druk met de huisvesting bezig? Lees verder

 • De VVD werkt met motie aan een toekomstig bestendig Wilhelmina sportpark

  30 april − Op het Wilhelmina sportpark in Heelsum sporten 3 voetbalclubs, met 3 clubgebouwen en 9 velden. Dat is voor een dorp als Heelsum best veel. En het gaat hier over voetbalclubs die alle drie al lang nadenken over intensievere samenwerking. En het gaat hier over een sportpark waar verbeteringen en aanpassing noodzakelijk worden geacht, waarbij o.a. een sproei-installatie aangelegd zou moeten worden. Ons VVD-raadslid Oscar Hollink heeft toen terecht de vraag gesteld “Voor hoeveel sportvelden wordt deze beregening dan aangelegd en is die investering wel verantwoord?” Lees verder

 • [Afgelast] ZZP-MKB Factory, ideeën en wensen van ondernemers en netwerken

  08 maart − Heb jij goede ideeën voor ondernemend Nederland? Wil je meedenken met collega’s en waar moeten we ons sterk voor maken? Zo kunnen we samen de belangen van ondernemers lokaal, regionaal en landelijk ondersteunen en verder brengen. Want samen kom je verder! Lees verder

 • Een nieuw gemeentehuis, is dat echt nodig?

  15 februari − Er worden via de media ideeën naar buiten gebracht over de huisvesting van de gemeente. Dat roept vragen en reacties op. U kent de VVD als partij die pal staat voor ordelijke gemeentelijke financiën. Het is belangrijk dat u weet hoe de VVD denkt over een mogelijk nieuw gemeentehuis. Lees verder

 • Renkums afvalbeleid in 2020: minder service en hogere lasten?

  Een rijtje afvalbakken op straat

  © Pixabay

  16 januari − Recent zijn de tarieven voor afval-inname in 2020 raadsbreed vastgesteld, toch is er reden volgens de Renkumse VVD om het nieuwe afvalbeleid goed en kritisch te blijven volgen. De eerste conclusie is dat er weinig goed nieuws is, er wordt minder vaak afval opgehaald en de kosten stijgen fors. Afvalbeleid moet wettelijk kostenneutraal zijn, maar is het efficiënt geregeld in Renkum? Waar kan het beter? De VVD wil graag ideeën ophalen bij de inwoners en heeft daarvoor een oproep gedaan op FaceBook. Lees verder

 • Wouter Hoge nieuwe fractievoorzitter Renkumse VVD

  05 oktober − Per 1 november aanstaande treedt Wouter Hoge aan als fractievoorzitter van de Renkumse VVD. Daarmee volgt hij Ton de Boer op, die doorgaat als raadslid en uiteraard aan de VVD fractie verbonden blijft. Lees verder

 • Geen betaald parkeren in Renkum - teken de petitie

  Geen betaald parkeren

  © VVD Renkum

  14 juni − Geen betaald parkeren! Teken de petitie Lees verder

 • SCHRAALHANS, MEESTER IN DE RENKUMSE KEUKEN?

  05 mei − De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de financiële gesteldheid van onze gemeente. In onze vorige Raadspraat heeft de VVD daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Maar hoe moeilijk ook, de Raad wordt toch geregeld een voorstel voorgelegd, waar groot geld mee gemoeid is. Wat moet je dan doen? Alles stil zetten tot betere tijden kan lang niet altijd. In de laatste raadsvergadering kwamen daarvan twee voorbeelden langs. Lees verder

 • BOUWPLAN PLEIN 1946 IN OOSTERBEEK BEKLONKEN?

  25 februari − Op 9 januari werden de lezers van De Gelderlander verrast met een artikel waarin stond dat het dorpshart van Oosterbeek een nieuw gezicht krijgt. Het voormalige postkantoor aan Plein 1946 maakt plaats voor 32 seniorenappartementen. Onder de inleiding stond: “Althans, dat is de wens van eigenaar en ontwikkelaar René Hazeleger.” Even verder in het artikel lezen we dat de plannen nog niet helemaal vastliggen. Dat lijkt ernstig op in kannen en kruiken. Maar is dat ook zo? Lees verder

 • Toeristische bebording kan beter, gelijkstelling toeristenbelasting is nodig

  20 februari − De VVD wil dat toeristische informatie over de gemeente beter en breder beschikbaar komt. Het is van belang om de vele bezoekers, die jaarlijks naar onze gemeente komen, goed te informeren over de diverse toeristische attracties en/of ander activiteiten. Juist op dat punt is volgens de VVD fractie nog ruimte voor verbetering. Lees verder

 • VVD Renkum steunt actief kleine ondernemers in Renkums Broodfonds

  14 februari − De VVD fractie ondersteunt in woord en daad de oprichting van een broodfonds binnen onze Gemeente. Een broodfonds is een soort tijdelijke inkomensverzekering in geval van ziekte voor ‘kleine’ ondernemers. Alleen is het geen traditionele verzekering, maar werkt op basis van sparen en schenken door een kleine groep van maximaal 50 bekenden die bij het broodfonds aangesloten zijn. De VVD ondersteunt dit initiatief omdat het als doel heeft dat kleine ondernemers elkaar in geval van ziekte ondersteunen en dat zij daardoor in eerste instantie geen beroep hoeven te doen op de overheid. Lees verder

 • Plofkraken, veiligheid en cameratoezicht

  06 februari − Op Oudejaarsdag werd het dorp Renkum opgeschrikt door een plofkraak. Daarbij raakte het bovenliggende flatgebouw ernstig beschadigd. De VVD maakt zich zorgen over de veiligheid en vraagt zich af of er straks nog wel pinautomaten zijn in de dorpen. Hierover stelde de VVD onlangs vragen aan het college. In deze vragen heeft de VVD gevraagd om cameratoezicht, waarmee de veiligheid kan worden verbeterd. Lees verder

 • VVD Renkum: realistische discussie gemeentelijke klimaattafels

  04 februari − De gemeente Renkum gaat in gesprek met inwoners en organisaties om te kijken hoe Renkum duurzamer kan worden. Vanaf 21 februari wordt gesproken aan zogenaamde 'klimaattafels' om zo tot goede ideeën te komen. De Renkumse VVD juicht dit initiatief toe en roept inwoners met een realistische visie duurzaamheid op om actief mee te doen. De discussie loopt anders het risico gedomineerd te worden door milieufanatici, waardoor de discussie éénzijdig en niet breed gedragen wordt. Lees verder

 • ZWAAR WEER, FINANCIELE RISICO’S EN DE BROEKRIEM

  14 november − In de gemeenteraad van woensdag 31 oktober stonden de begroting 2019 en de najaarsnota 2018 op de agenda. Sinds twee jaar worden wij helaas geconfronteerd met rode cijfers op jaarrekeningen en moeizaam te sluiten begrotingen. Dit jaar wordt het niet beter en zal eveneens met een negatief saldo afgesloten worden. Daarvoor zijn drie belangrijke oorzaken aan te wijzen: een explosief stijgende zorgvraag met een achterblijvende rijksbijdrage, problemen in de gemeentelijke organisatie en een fors lagere rijksbijdrage uit het gemeentefonds. Met veel kunst- en vliegwerk lijkt het erop dat het tekort waar de gemeente op afstevent voor dit jaar uitkomt op ruim vier ton. Een uitvoerige toelichting over de financiële achtergronden leest u aan het einde van dit artikel. Maar eerst willen we vertellen wat de VVD eraan gedaan heeft. Lees verder

 • Krijgt de gemeente de rekening voor de spoortunnel?

  09 oktober − Bij de behandeling van de Perspectiefnota (voorheen het Meerjarenbeleidsplan) op 26 september gaf de VVD aan blij te zijn met de verbeteringen, die binnenkort tot stand komen bij de overweg in Wolfheze. Eindelijk komen er extra slagbomen ter hoogte van het eilandperron. Daardoor ontstaat er een rustpunt als de oversteek toch te lang is en de mogelijkheid om in ieder geval tijdelijk het perron te ontsluiten. Maar de VVD waarschuwde wel voor de gevolgen van de beoogde ondertunneling van het spoor in Wolfheze als meer structurele oplossing. Wethouder Jasper Verstand (D66) liet doorschemeren dat hij vindt dat er nu doorgepakt moet worden. Wat is daar nu tegen? Lees verder

 • Ver van mijn (zorg)bed show?

  09 oktober − Een groot deel van de taken en activiteiten van de gemeente worden inmiddels uitgevoerd door andere organisaties. Een gemeente zoals Renkum heeft tientallen van dit soort organisaties die vaak taken uitvoeren, waarvoor je als gemeente te klein bent om die zelf te organiseren. Van ICT tot zorg. Maar hoe functioneren die organisaties eigenlijk? Krijgen de inwoners wel “waar voor hun geld”? Daarover ging onlangs de discussie in de gemeenteraad met als aanleiding de begroting van de organisatie “Veilig Thuis”. Lees verder