• Hoe denkt de VVD over de zorg in Renkum?

  De zorg in Renkum is beter dan in vergelijkbare gemeenten. We zijn echter nog lang niet klaar, er kunnen nog veel dingen beter. Zorg die bij je past. Wachttijd korter. Nog betere samenwerking tussen gemeente en zorgverleners. Lees verder

 • Wij staan voor jou in Renkum!

  Wij staan voor Renkum! Als lokale VVD willen ons met man en macht inzetten voor een goed bestuur van onze gemeente. We hebben daarvoor plannen. Spreken onze plannen jou aan? Heb je misschien betere ideeën? Wij horen graag hoe jij erover denkt! Wij komen naar jou toe! Waar? Lees verder

 • Renkum op koers met de VVD: het verkiezingsprogramma!

  © VVD Renkum

  Als eerste partij in de gemeente Renkum komt de VVD Renkum met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 naar buiten. Met dit verkiezingsplan wil de VVD als lokale partij alle inwoners betrekken bij de toekomst van Renkum en de andere vijf dorpen. Lees verder

 • Nieuwe zorgfunctie voor Mooi-land in Doorwerth: alleen zorg of meer?

  © Vilente - voormalig ...

  12 februari − Zorgaanbieder Vilente wil op korte termijn 69 tijdelijke zorgplekken realiseren op het terrein van voormalig zorgtehuis Mooi-Land. De VVD heeft over deze realisatie vragen gesteld aan het College van B&W. De VVD vindt het belangrijk dat er meer tijdelijke zorgplekken in de gemeente komen en heeft geen enkel probleem met het weer benutten van de locatie voor zorg, alleen zet de VVD vraagtekens bij de plannen van Vilente voor het bouwen van kantoorruimten. Lees verder

 • VVD wil oplossing voor zwaar vrachtverkeer door Kievitsdel

  10 februari − De Gelderse VVD heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld over de situatie rond de recyclingbedrijven in de Groene Waarden - het gebied van de uiterwaarden bij Kasteel Doorwerth – en de ontstane verkeersoverlast in de wijk Kievitsdel. Lees verder

 • Analyse: waarom stemt de VVD fractie verdeeld over nieuw te bouwen scholen in Renkum?

  01 februari − Afgelopen woensdag boog de Raad zich voor de derde keer over extra geld voor het nieuw te bouwen scholencomplex in Renkum, dat onderdak moet gaan bieden aan de Dr. Albert Schweitzerschool, de Dr. Jac.P. Thijsseschool en de KBS De Keijenberg (voorheen Vita Vera en Don Bosco). Uiteindelijk heeft de fractie van de VVD na het afleggen van een stemverklaring verdeeld gestemd. Bijzonder is dat de fractie in deze zeer eensgezind was. Dus dit verdient een nadere uitleg! Lees verder

 • Raad unaniem achter VVD initatief tegen aanvliegroute Lelystad boven Renkum!

  31 januari − De VVD is tegen het verleggen van de aanvliegroute voor het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport naar de gemeente Renkum. Daarom is op initiatief van de VVD, gesteund dooor GL, PvdA en PRD een motie ingediend in de Raadsvergadering van woensdag 31 maart, waarin het College wordt gevraagd de standpunten in de motie over te brengen aan Kabinet, de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en degemeentebesturen van Ede, Wageningen, Overbetuwe en Arnhem. Deze motie is unaniem aangenomen! Lees verder

 • VVD: Bestrijding identiteitsfraude belangrijk

  28 december − In de strijd tegen identiteitsfraude sluit de gemeente Renkum aan bij het samenwerkingsconvenant tussen diverse gemeenten in Gelderland en Overijssel, de politie en andere overheidsdiensten. Onlangs is daartoe een convenant getekend door het college van B&W. De VVD Renkum juicht deze ontwikkeling toe. Lees verder

 • Zorgen over bureaucratie in de thuiszorg

  05 december − De Renkumse VVD fractie heeft een brief gestuurd aan het college waarin de fractie een aantal zorgen uit over aankomende veranderingen in de thuiszorg. Wethouder van den Berg (Gemeentebelangen) heeft aangegeven de gegeven suggesties te hebben meegenomen. Lees verder

 • Leden VVD stellen kandidatenlijst in Renkum vast: Ton de Boer lijsttrekker

  © VVD Renkum

  22 november − Op de Algemene Ledenvergadering hebben VVD leden in de gemeente Renkum de kandidatenlijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hierbij is de huidige fractievoorzitter Ton de Boer tevens tot lijsttrekker gekozen. Lees verder

 • Blijvend acceptabele lasten voor afvalverwijdering en –verwerking!

  15 november − De VVD is vorig jaar akkoord gegaan met het nieuwe (door de VVD geamendeerde) afvalbeleidsplan 2016-2020. Wij waren er van overtuigd dat dit plan moest leiden tot lagere kosten voor de inwoners en tevens een positieve bijdrage kon leveren aan de milieudoelstellingen van de gemeente. Lees verder

 • Nieuwsbrief VVD Hart van Gelderland

  06 november − VVD Hart van Gelderland, het lokaal netwerk waar team Renkum deel van uitmaakt, heeft haar eerste nieuwsbrief uitgebracht en die wij graag met iedereen delen! Lees verder

 • VVD met oplossing voor station Wolfheze?

  © Schets: Prorail

  26 oktober − Woensdag 25 oktober jl. boog de Raad zich over het nieuwe bestemmingsplan voor Wolfheze. Daarbij legde Raymond den Burger namens de VVD een verrassend idee op tafel met betrekking tot het station Wolfheze. Lees verder

 • VVD kritisch over toekomstplannen gemeentehuis

  06 juni − Afgelopen woensdag boog de Raad zich over een voorstel om het gemeentehuis te renoveren en te verbouwen. De VVD-fractie stelde zich daarbij kritisch op. Lees verder

 • VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor slechts € 25,-

  03 juni − Voor slechts € 25,- één jaar lang lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Lees verder

 • Raad Renkum wil meer grip en minder bureaucratie in de zorg

  03 juni − Op initiatief van de VVD met brede steun van PvdA, CDA, GB, GroenLinks en D66 werd bij de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die is overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Een motie overnemen betekent dat het college de opdracht gaat uitvoeren. Doel van de opdracht is dat de gemeenteraad wat meer grip krijgt op de vele ontwikkelingen in het sociale domein (o.a. de zorg), zonder dat het gaat leiden tot meer papierwerk voor zorgverleners of een hogere werkdruk voor ambtenaren. Lees verder