Nieuws

 • Vooruit!

  27 maart − Het is half maart in het bijzondere jaar 2021. Een mooi moment voor een paar persoonlijke overdenkingen. Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug, waar gaat het naar toe? Lees verder

 • De impact van corona op onze lokale ondernemers thema bijeenkomst door de VVD Rheden

  10 februari − De Coronacrisis duurt al bijna een jaar en heeft een enorme impact op ons leven. In het bijzonder op het leven van lokale ondernemers. VVD-Rheden heeft in het afgelopen jaar op verschillende manieren aandacht besteed om onze lokale ondernemers te ondersteunen. Lees verder

 • En nu weer aan de slag!

  21 januari − De VVD-fractie kijkt met gemengde gevoelens terug op een roerige tijd in de Renkumse politiek. Een beetje gefrustreerd omdat alle heisa misschien wel onnodig is geweest, maar tevreden over de uiteindelijke uitkomst. De Renkumse VVD is zeker tevreden over de rol die de fractie heeft kunnen spelen tijdens het proces om de gelederen in de Renkumse raad weer gesloten te krijgen. Lees verder

 • Een veiliger Renkum: daar kun je zelf aan bijdragen!

  06 januari − De criminaliteit in Renkum is de laatste twee jaar gedaald met bijna 9% terwijl deze in Nederland in dezelfde periode is gestegen met 5%. Om deze daling te kunnen vasthouden, met de onlangs verminderde politiecapaciteit is wat de VVD betreft meer camerabeveiliging nodig. Omdat Renkum hiervoor geen geld beschikbaar heeft, doet de Renkumse VVD een oproep aan de inwoners om mee te helpen door hun camera te melden bij de politie. Lees verder

 • Renkumse VVD stelt ultimatum aan andere partijen: we moeten het samen doen!

  12 november − Er lijkt nog geen zicht op een oplossing uit de huidige crisis in de Renkumse politiek. De minderheidscoalitie van Groen Links, VVD en PvdA heeft een ultimatum aan de andere politieke partijen in de Renkumse gemeenteraad gesteld om nu eindelijk verantwoordelijkheid te gaan dragen. De VVD is duidelijk over het vervolg als niemand die verantwoordelijkheid durft te nemen: dan stapt de VVD uit de coalitie en mogen de andere partijen de crisis zelf gaan oplossen. Lees verder

 • Niet doorschuiven, maar oplossen?

  19 oktober − Renkum is net als veel andere gemeenten in de problemen gekomen door het rijksbeleid om wel nieuwe taken, maar onvoldoende geld mee te geven aan de gemeenten. Renkum wordt daarbij disproportioneel geraakt door het grote aantal zorginstellingen en doordat Renkum weinig grond en gebouwen bezit om te kunnen verkopen. Zo is Renkum van één van de rijkste gemeenten in Nederland afgezakt naar één van de armste in korte tijd. Vorig jaar is er zeer fors bezuinigd in Renkum en dat zonder de belastingen te verhogen. Dit terwijl de meeste voorzieningen toch nog enigszins overeind zijn gebleven. Daar liep Renkum in voorop, omdat andere gemeenten pas dit jaar die stap zetten. Forse organisatorische stappen zijn ook ingezet. Daar is de VVD dan ook erg trots op. Lees verder

 • Hulpplan nodig voor Gemeente Renkum

  24 september − De gemeente heeft grote financiële problemen door een oplopend aantal redenen. Wat Renkum helaas uniek maakt van andere gemeenten is het grote aantal zorginstellingen. Doordat de landelijke overheid meer extra taken aan de gemeenten heeft gegeven is de gemeente Renkum van één van de rijkste naar één van de armste gegaan. Door het ontstaan van de coronapandemie dit jaar is er vervolgens extra financiële druk ontstaan op de gemeente. Terwijl alles al piept en kraakt kondigde de D66 wethouder aan te vertrekken en aanspraak te maken op wachtgeld. De VVD heeft daarom gepleit in de gemeenteraadsdiscussie van 22 september voor een “Marshallplan voor Renkum”. Lees verder

 • GroenLinks, VVD en PvdA houden vast aan raadsbreed gesprek toekomst gemeente

  08 september − De overgebleven coalitiefracties GroenLinks, VVD en PvdA houden vast aan een open proces met raadsbreed overleg over samenwerking. Na het vertrek van D66 zetten wij de vorige week met alle fractievoorzitters ingeslagen weg voort. Lees verder

 • “Zullen we dit even parkeren?”

  28 mei − Een bekende uitdrukking die we in deze tijd zeker niet zullen gebruiken. Op woensdag 27 mei was er weer een (digitale) raadsvergadering. Een van de belangrijkste onderwerpen: het vaststellen van een Centrumvisie. Hoe gaan we het centrum van Oosterbeek inrichten de komende jaren? Deze visie is zeker nog geen concreet plan, maar bij de verdere ontwikkelingen in het centrum van Oosterbeek zal het zeker richtinggevend zijn en dus is het van belang om er goed naar te kijken, voordat we definitief JA zeggen. Lees verder

 • VVD Renkum benieuwd naar de ondernemers ervaringen

  03 mei − Het dagelijkse leven van iedereen is de afgelopen weken en maanden enorm veranderd. De Corona crisis heeft ook een enorme impact op ons leven, maar zeker op het leven van de ondernemers. Via deze weg een oproep aan de ondernemers in de Gemeente Renkum: laat van je horen! Lees verder

 • VVD tegen bestemmingsplan?

  02 mei − VVD tegen bestemmingsplan? Ook in het belang van ondernemend Oosterbeek! In de gemeenteraad heeft de VVD zich, samen met een ruime meerderheid, tegen het bestemmingsplan Valkenburglaan 1 in Oosterbeek gekeerd. Dat is heel uitzonderlijk en vraagt dus om uitleg. Lees verder

 • Huisvesting gemeente en het centrum van Oosterbeek

  02 mei − De gemeente is al jaren druk bezig met huisvestingsplannen voor de eigen organisatie. Dat is een onderwerp dat vele gevolgen kan hebben. Zowel voor het gemeentelijk apparaat, voor het gebouw en ook voor het centrum van Oosterbeek. Maar waarom is de gemeente zo druk met de huisvesting bezig? Lees verder

 • De VVD werkt met motie aan een toekomstig bestendig Wilhelmina sportpark

  30 april − Op het Wilhelmina sportpark in Heelsum sporten 3 voetbalclubs, met 3 clubgebouwen en 9 velden. Dat is voor een dorp als Heelsum best veel. En het gaat hier over voetbalclubs die alle drie al lang nadenken over intensievere samenwerking. En het gaat hier over een sportpark waar verbeteringen en aanpassing noodzakelijk worden geacht, waarbij o.a. een sproei-installatie aangelegd zou moeten worden. Ons VVD-raadslid Oscar Hollink heeft toen terecht de vraag gesteld “Voor hoeveel sportvelden wordt deze beregening dan aangelegd en is die investering wel verantwoord?” Lees verder

 • [Afgelast] ZZP-MKB Factory, ideeën en wensen van ondernemers en netwerken

  08 maart − Heb jij goede ideeën voor ondernemend Nederland? Wil je meedenken met collega’s en waar moeten we ons sterk voor maken? Zo kunnen we samen de belangen van ondernemers lokaal, regionaal en landelijk ondersteunen en verder brengen. Want samen kom je verder! Lees verder

 • Een nieuw gemeentehuis, is dat echt nodig?

  15 februari − Er worden via de media ideeën naar buiten gebracht over de huisvesting van de gemeente. Dat roept vragen en reacties op. U kent de VVD als partij die pal staat voor ordelijke gemeentelijke financiën. Het is belangrijk dat u weet hoe de VVD denkt over een mogelijk nieuw gemeentehuis. Lees verder

 • Renkums afvalbeleid in 2020: minder service en hogere lasten?

  Een rijtje afvalbakken op straat

  © Pixabay

  16 januari − Recent zijn de tarieven voor afval-inname in 2020 raadsbreed vastgesteld, toch is er reden volgens de Renkumse VVD om het nieuwe afvalbeleid goed en kritisch te blijven volgen. De eerste conclusie is dat er weinig goed nieuws is, er wordt minder vaak afval opgehaald en de kosten stijgen fors. Afvalbeleid moet wettelijk kostenneutraal zijn, maar is het efficiënt geregeld in Renkum? Waar kan het beter? De VVD wil graag ideeën ophalen bij de inwoners en heeft daarvoor een oproep gedaan op FaceBook. Lees verder

 • Wouter Hoge nieuwe fractievoorzitter Renkumse VVD

  05 oktober − Per 1 november aanstaande treedt Wouter Hoge aan als fractievoorzitter van de Renkumse VVD. Daarmee volgt hij Ton de Boer op, die doorgaat als raadslid en uiteraard aan de VVD fractie verbonden blijft. Lees verder

 • Geen betaald parkeren in Renkum - teken de petitie

  Geen betaald parkeren

  © VVD Renkum

  14 juni − Geen betaald parkeren! Teken de petitie Lees verder

 • SCHRAALHANS, MEESTER IN DE RENKUMSE KEUKEN?

  05 mei − De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de financiële gesteldheid van onze gemeente. In onze vorige Raadspraat heeft de VVD daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Maar hoe moeilijk ook, de Raad wordt toch geregeld een voorstel voorgelegd, waar groot geld mee gemoeid is. Wat moet je dan doen? Alles stil zetten tot betere tijden kan lang niet altijd. In de laatste raadsvergadering kwamen daarvan twee voorbeelden langs. Lees verder

 • BOUWPLAN PLEIN 1946 IN OOSTERBEEK BEKLONKEN?

  25 februari − Op 9 januari werden de lezers van De Gelderlander verrast met een artikel waarin stond dat het dorpshart van Oosterbeek een nieuw gezicht krijgt. Het voormalige postkantoor aan Plein 1946 maakt plaats voor 32 seniorenappartementen. Onder de inleiding stond: “Althans, dat is de wens van eigenaar en ontwikkelaar René Hazeleger.” Even verder in het artikel lezen we dat de plannen nog niet helemaal vastliggen. Dat lijkt ernstig op in kannen en kruiken. Maar is dat ook zo? Lees verder