Renkum verzelfstandigt weekmarkten, VVD ondersteunt

Op woensdag 25 januari 2023 heeft de Gemeenteraad van Renkum unaniem akkoord gegeven aan de verzelfstandiging van de weekmarkt, de belangrijkste weekmarkt wordt iedere donderdag in Oosterbeek gehouden. Daarnaast is er nog een kleine markt in Renkum. De nieuwe Stichting Renkumse Weekmarkten, gaat werken aan een nieuwe impuls.

Naast het economische belang heeft een weekmarkt ook een sociale functie. Al jaren ondernam de Gemeente Renkum geen moeite meer om de weekmarkt beter of mooier te maken. Reden voor VVD raadslid Oscar Hollink om aan de  bel te trekken. Samen met oud raadslid Erkens (PvdA) en raadslid Norbert Mergen

(GL) is er in 2021 goed geluisterd naar de marktkooplieden. Aansluiting bij de markt in Arnhem was geen vanzelfsprekendheid. Na wat aandringen heeft de toenmalig wethouder Sandman (D66) de handschoen opgepakt en na een stemming onder de marktkooplieden besloten medewerking te verlenen aan verzelfstandiging. Ondertussen was raadslid Hollink aan het meedenken met de marktkooplui hoe zoiets te organiseren en met welke mensen. Als snel wist hij de heren Ton de Boer ( oud raadslid) en Henk Aalders ( o.a. Ondernemend Oosterbeek ) te enthousiasmeren om plaats te nemen in het bestuur van de nog op te richten marktstichting. Om onbekende reden bleef verdere actie achterwege waarna Hollink formeel en informeel diverse malen navraag deed bij de wethouders. Waarom duurt dit zolang? Er is overeenstemming, er is een bestuur, wat gaat hier mis?

Na veel aandringen kwam de wethouder van Benthem in actie en kon de marktstichting per 1 februari 2023 de wekelijks markt gaan organiseren en beheren. De echte marktmeester komt weer terug en de administratie en facturatie wordt ondergebracht bij een professioneel bedrijf, gespecialiseerd in week- en warenmarkten. Naast Ton de Boer en Henk Aalders zullen de marktkooplui zelf ook mee gaan besturen.

Een ander bijkomend voordeel is dat Gemeentes niet automatisch en of zonder overleg markt- en of standplaatsen meer mogen uitgeven of verlengen. Dat mag een zelfstandig stichting wel en daarmee is er meer langjarige zekerheid voor de ondernemers op de markt. Secundaire doelstelling bij deze weekmarkt is dat er veel lokale verbinding wordt gezocht. Lokale kwekers, telers, organisaties of verenigingen krijgen de kans zich een of tweemaal per jaar te presenteren op de weekmarkt. Bevalt het goed, dan is het altijd mogelijk om te praten over een vast marktkraam, volgens de 'verse'

bestuurders de Boer en Aalders.