Renkumse ondernemers eindelijk een steun in de rug

Op woensdag 1 maart heeft de VVD in de Gemeente Renkum aandacht gevraag voor de lokale ondernemers.

Recent zijn er nogal wat gebeurtenissen geweest die niet bijdragen aan een ondernemersvriendelijk klimaat in de Gemeente Renkum. De VVD heeft hier grote zorgen over, omdat ondernemers net zo belangrijk zijn als goede scholen, een gezonde en veilige omgeving of bijvoorbeeld goed functionerende vereniging.

In de huidige rood-groene coalitie (GL/PvdA/GB) gaat er natuurlijk veel aandacht naar de minima en de groene omgeving, echter nu is er een punt bereikt waarop de VVD aan de alarmbel trekt. Er moet wat de VVD betreft nu echt iets gaan gebeuren anders zijn de gevolgen voor (de leefbaarheid van) onze hele gemeente op lange termijn niet te overzien!

 

Ondernemers staan keer op keer ‘in de kou’. De verzelfstandiging van de markt is minimaal 9 maanden niet bekeken of besproken, terwijl dit uitstekend voorbereid was door de vorige wethouder (Sandman, D66). Ook het innen van de jaarlijkse reclame belasting (t.b.v. ondernemersvereniging) bleek niet mogelijk. Op 30 december lukt het dan eindelijk om de jaarlijkse factuur te versturen. 170 keer precies dezelfde factuur sturen lijkt niet erg moeilijk, toch?  Gevolg is dat de ondernemers, toch al opgezadeld met hoge kosten dit jaar, geen idee hadden of ze voor 2022 of 2023 deze factuur moesten betalen? Bijkomende gevolg is dat ze 2 facturen van € 350,- krijgen, in zeer korte tijd.


De uitvoering van de energiesteun voor ondernemers is nog niet uitgekeerd en het is nog steeds niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Het college heeft nadrukkelijk wel aandacht voor de minima op dit punt, die al meerdere toeslagen hebben mogen ontvangen, maar op het gebied van de ondernemers blijft het angstvallig stil bij het college terwijl de winter al bijna voorbij is.


De samenwerking met de ondernemers van het toeristisch platform Lage Veluwe, loopt op de laatste 2 jaar enorm stroef en de contracten met hotels voor het gebruik van de sportvelden (voor daar verblijvende profclubs i.v.m. zomer-trainingskamp), worden met een simpel mailtje opgezegd, hetgeen leidt tot grote paniek bij de hotellier. Gelukkig is het op het laatste moment (na ingrijpen achter de schermen door een raadslid van de VVD) opgelost en teruggedraaid, maar de gevolgen zouden enorm zijn: 300.000 omzet verlies en claims voor het niet nakomen van verplichtingen. Ook de gemeente Renkum zou door deze onbezonnen opzegging, zichzelf in de eigen voet schieten: Geen huur voor de sportvelden die ’s zomers niet gebruikt worden,  een enorm gemis aan toeristenbelasting en een enorm aansprakelijkheidsrisico door schadeclaims vanuit de hotellier!

 

Deze en andere problemen zouden allemaal het gevolg zijn van de in juli vertrokken ambtenaar: de bedrijven-contactfunctionaris. Je kunt niet steeds ‘sorry’ blijven zeggen zonder dan ook een keer iets te doen en een deel van het ongemak weg te nemen. Het college schijnt de urgentie echter niet te (willen) voelen. Zonder goed ondernemersklimaat komt de leefbaarheid onder druk en ontvangen de gemeente en bijvoorbeeld ook sportverenigingen veel minder inkomsten waar ook het groene en sociale beleid uiteindelijk van betaald moet worden. 


 

De VVD heeft, samen met D66, een motie ingediend om niet 2x kort achter elkaar de reclame belasting te factureren. Deels als een excuus naar de ondernemers, deels ook om de lasten iets te verlichten in deze, voor ondernemers, pittige tijden. Een groot deel van het niet doorbelasten van de reclamebelasting 2023 kan financieel worden opgevangen door de uitgespaarde salariskosten als gevolg van het niet invullen van de vacature bedrijvencontactfunctionaris.

 

De motie is door de raad aangenomen. Naast de VVD waren D66, CDA en GroenLinks voor dit initiatief.