VVD-Renkum wil een nieuw gemeentehuis

Renovatie huidig gemeentehuis voor 20.3 miljoen is veel te duur en niet uit te leggen.

We hebben er als VVD-fractie voor moeten knokken. Jarenlang geweten dat we het gelijk aan onze kant hadden. En eindelijk wordt onze standvastigheid beloond en krijgen we ons gelijk. Op initiatief van onze fractie heeft de gemeenteraad van Renkum op 24 april besloten om niet akkoord te gaan met het voorstel van het college voor de renovatie van het gemeentehuis in Oosterbeek. Onze fractieleden Marte Smits en Jan Streefkerk waren de kartrekkers voor een motie waarin het college wordt opgedragen om een alternatief te zoeken voor het huidige gemeentehuis. Jan Streefkerk: “hierbij gaat onze voorkeur uit naar nieuwbouw op een andere locatie, maar renovatie van andere gebouwen zou ook nog kunnen. Het huidige gemeentehuis kan dan worden herontwikkeld voor sociale en goedkopere woningbouw en koopwoningen, maar ook voor sociale en culturele voorzieningen”.


Over de toekomst van het gemeentehuis wordt al jarenlang gesproken. Wouter Hoge, fractievoorzitter: “het gebouw voldoet op veler gebied niet meer. Het gebouw is te groot, is niet duurzaam, slecht toegankelijk en voldoet niet aan ARBO-wetgeving. Er moet wel iets gebeuren”. 

Hoewel de VVD hier toen op tegen was, had de gemeenteraad het college om een voorstel gevraagd voor een sobere renovatie van het gebouw. Echter ook een sobere en gedeeltelijke renovatie bleek nog minstens 20,3 miljoen euro te kosten. “Als je al grote financiële uitdagingen hebt”, aldus Marte Smits, “dan is het natuurlijk van de gekke om zoveel geld uit te geven. Zeker als je op je vingers kunt natellen dat het hier niet bij blijft. Verder is er nog grote onzekerheid of de gemeente Renkum überhaupt als zelfstandige gemeente toekomst heeft. En onder aan de streep zou het voorstel ook nog niet leiden tot optimale duurzaamheid en een volledige renovatie. Dus niet doen”!


De VVD-fractie pleit al ruim 5 jaar voor een alternatief plan, en kon dit ook prima onderbouwen. Andere fracties in de gemeenteraad hebben nu ook ingezien dat het moeilijk uit te leggen is een dergelijk groot bedrag uit te geven op een moment dat de gemeente Renkum geconfronteerd wordt met grote financiële uitdagingen. De exploitatiekosten van een gerenoveerd gebouw zouden bovendien veel hoger worden en het is de vraag of een gerenoveerd gemeentehuis past als toekomstige huisvesting.


VVD-fractieleden Jan Streefkerk en Marte Smits namen daarom het initiatief om nog één keer naar een alternatief te gaan zoeken. Een alternatief dat moet leiden tot goedkopere huisvesting en mede daarom een verantwoorde investering. In een kleiner, maar wel duurzamer en multifunctioneel gebouw dat ook bij een eventuele herindeling bruikbaar is. Een nieuw gemeentehuis dat ruimte biedt voor een mooi plan in het centrum van Oosterbeek waarin het huidige gemeentehuis kan worden aangewend voor andere behoeftes zoals woningbouw en locaties voor maatschappelijke doeleinden.


Het voelde goed om nagenoeg alle fracties in de gemeenteraad mee te krijgen. Wouter Hoge vertaalde het gevoel in de fractie: “je weet dat het in de oppositie lastig is om iets voor elkaar te krijgen, maar als je dus met goede argumenten standvastig blijft, kan het wél. We hebben hiervoor geknokt, en de inwoners van Renkum zullen ons hier dankbaar voor zijn”.


Net als de VVD, willen alle partijen in de Raad ook dat in de tussentijd het huidige gemeentehuis wel wordt aangepast aan ARBO-wetgeving zodat de ambtenaren veilig en gezond kunnen werken. “Het is jammer dat de ambtenaren het meeste last krijgen van het getreuzel, aldus Jan Streefkerk, maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”.