VVD bemiddelt bij voortgang Sportpark Wilhelmina

Al jaren houdt het dossier ‘Wilhelmina Sportpark’ de gemoederen bezig. Door bemiddeling van de VVD is de weg naar een fusie is weer open. De gemeenteraad heeft woensdag 29 maart ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuw Wilhelmina Sportpark.

Al jaren houdt het dossier ‘Wilhelmina Sportpark’ de gemoederen bezig, waar drie verschillende voetbalverenigingen hun thuishaven hebben. Al bijna een decennium lang wordt er gesproken over de overname van het beheer en onderhoud van de velden en het achterstallig onderhoud. Daarnaast speelde de wens van de gemeente het sportpark zo optimaal mogelijk te gebruiken. Door het sportpark optimaler in te delen, komt een deel van het huidige sportpark vrij en kan hier een andere bestemming aan gegeven worden.


De afgelopen jaren is er door de voetbalclubs CHRC, Redichem en RVW hard gewerkt aan een fusie naar één grote sportvereniging. De fusie is één van de voorwaardes van de gemeente om te investeren in het sportpark. Voor de drie sportclubs (samen SCW’23) is de toezegging van de gemeente dat er een nieuw en toekomstbestendig sportpark komt een voorwaarde om tot fusie te komen.


De weg naar een fusie is weer open nu de gemeenteraad afgelopen woensdag 29 maart heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuw Wilhelmina Sportpark. Ondanks de goede voortekenen liepen de gemoederen namelijk eerder toch op. Het raadsvoorstel, dat op steun van de drie verenigingen kon rekenen en ook met hen was afgestemd, werd zonder overleg met de drie verenigingen aangepast. Daarmee kwam de beoogde fusie ineens op losse schroeven te staan.


Hoewel het voor de VVD Renkum, als oppositiepartij, eenvoudig zou zijn geweest het proces te bekritiseren en de coalitie de eigen problemen te laten oplossen, heeft de fractie gemeend zich maximaal in te spannen voor een oplossing. Door deze interventie staat “het karretje weer op de rails”.


VVD Renkum kwam met een wijziging op het raadsvoorstel en vroeg om een financiële onderlegger met kaders. Daarnaast bemiddelde de VVD in de gesprekken met alle betrokken partijen. Hierdoor bleek de weg vrij om het gewijzigde raadsvoorstel alsnog raadsbreed aan te nemen.


Er is meer helderheid gegeven aan de raadsleden en de clubs kunnen nu doorgaan met het plan om te komen tot het Masterplan Wilhelmina Sportpark. Fractievoorzitter Wouter Hoge: “Als deze samenwerking zou mislukken, is de schade voor de clubs, de inwoners en de gemeente enorm. Vandaar dat wij als oppositiepartij de rol van bemiddelaar hebben aangenomen ".

Commissielid Jan Streefkerk, in het verleden betrokken bij Redichem, vult hem aan: "Na zoveel inspanning van de clubs moeten we er alles aan doen om dit jarenlange proces tot een succesvol einde te brengen". Bovendien, aldus Streefkerk, is er een toekomstbestendig en geoptimaliseerd sportpark nodig om een nieuwe vereniging te laten floreren. Raadslid Oscar Hollink heeft in het verleden ook aandacht gevraagd voor de kernsportparken in de gemeente. “Gelukkig is de weg nu vrij om te komen tot een mooie oplossing voor het Wilhelmina Sportpark. Er lijkt een gezond rekenmodel voor de clubs en gemeente voor dit plan te zijn en dat betekent dat men de volgende fase in kan”.


De interventie van de lokale VVD heeft tot een mooi resultaat geleid: de gemeente en voetbalclubs kunnen weer verder om de plannen uit te voeren. Want natuurlijk moeten straks ook nog wel de details kloppen voor een definitief akkoord. De VVD wenst de clubs daarbij alle succes toe!