Oscar Hollink verlaat gemeenteraad

Raadslid Hollink vertrekt uit Renkumse raad uit frustratie over gebrek aan daadkracht college en gemeenteraad.

VVD-gemeenteraadslid Oscar Hollink heeft recent bij burgemeester Agnes Schaap aangegeven te stoppen als raadslid. Directe aanleiding is het niet uitvoeren van de motie ‘Aandacht voor Ondernemers’ (1). 

Het was een optelsom, want volgens Hollink zijn er het afgelopen  jaar teveel zaken niet goed gegaan op het gebied van de lokale economie. “Dat niet alles goed gaat of dat er zaken lang moeten blijven liggen, is soms begrijpelijk. Maar dan zou je als college moeten zeggen, dat pakken we op en dan gaan we weer verder”. Volgens Hollink worden problemen echter nu niet erkend en signalen niet opgepakt. “En soms houden wethouders dan een verschillend verhaal over dezelfde gebeurtenis, onbegrijpelijk” (2). Volgens het vertrekkende raadslid, is dit geen incident. De sfeer in de raad en de samenwerking met het college is niet goed. De uitvoering hapert regelmatig en is het de VVD die als ‘oppositiepartij’ soms zaken moet gaan ‘repareren’ waar de coalitiepartijen (GB, GL en PvdA) er niet uitkomen, zoals bijvoorbeeld bij de toekomst van het Wilhelminasportpark (3). “En”, geeft Hollink aan, “als je dan ziet waar het college mee komt, dan is dat bedroevend weinig”.  

De welbekende ‘druppel’ was voor Hollink het niet uitvoeren van een motie die met een meerderheid door de Raad is aangenomen. En volgens Hollink ook nog met een rammelende onderbouwing,  “Tsja dan ga je wel nadenken over je rol als volksvertegenwoordiger”. 

Hollink benadrukt dat er geen enkel conflict is met ‘zijn eigen’ VVD fractie. “Deze fractie is fijne club mensen met frisse ideeën, en de onderlinge samenwerking is prima”. 

Volgens Hollink is er op het persoonlijke vlak sowieso geen wrijving tussen hem en andere raadsleden of college, hoewel dit niet van de gehele gemeenteraad onderling gezegd kan worden. 

De VVD fractie vindt het jammer dat Oscar Hollink de raad verlaat. Collega en fractievoorzitter Wouter Hoge: “Oscar heeft zich o.a. ingespannen voor de lokale economie, recreatie en toerisme, afval en sport, en deed dat gemotiveerd en ‘op de inhoud’. Helaas herkennen we de signalen van Oscar wel. De samenwerking en sfeer binnen de raad zijn niet goed”. 

Per september 2023 zal  commissielid Jan Streefkerk worden geïnstalleerd als raadslid voor de VVD.