Renkumse VVD wil miljoenen uitgeven aan Recreatie, Toerisme, Natuurbehoud en woningnood en geld teruggeven aan de inwoners

Waar de gemeente Renkum jarenlang hard moest bezuinigen en de belastingen moest verhogen, heeft Renkum nu miljoenen over op de jaarrekening. Daarbovenop komt extra geld vanuit het rijk. De Renkumse begroting ziet er nu de komende jaren ineens veel gunstiger uit. Op de raadsvergadering van 29 juni 2022 vroeg de Renkumse VVD snel miljoenen te reserveren voor stimulatie van Recreatie, Toerisme en Natuurbehoud en vast te houden aan de eerder gemaakte afspraak om eventuele overschotten ook weer deels terug te geven aan de inwoners als het weer mee zou zitten. Geen van de VVD voorstellen haalde een meerderheid.

Woningnood

Renkum heeft een groot tekort aan mensen om de projecten vlot te trekken om voldoende betaalbare woningen te bouwen. Ook is het de vraag of er capaciteit is om projecten in te dienen voor de landelijke subsidiepot voor woningbouwprojecten. Daarom wilde de VVD een miljoen extra inzetten om hier versnelling in aan te brengen en snel projecten in te dienen voor de landelijke subsidiepot. Woningbouw kan ook geld opleveren, dus is het een investering die zich mogelijk ook nog terugverdient, aldus de VVD. De andere partijen in de raad vonden het te vroeg om een dergelijk voorstel te doen en willen eerst nadere plannen afwachten en eventueel andere beslissingen kunnen nemen over de extra middelen die er nu zijn. Alleen de VVD stemde voor dit voorstel en daarom werd het niet aangenomen.

Recreatie, toerisme en natuurbehoud

Horeca en winkeliers proberen te herstellen van de coronacrisis. Mogelijk komt er ook nog een recessie aan. De prachtige omgeving van Renkum is een sterke kaart om uit te spelen om de lokale economie te versterken. Tegelijkertijd staat de natuur onder druk van bijvoorbeeld klimaatverandering. Daarom wilde de VVD snel 1 miljoen euro extra reserveren om te investeren hierin. Meer toeristen levert ook meer toeristenbelasting op en is dus ook een terugverdienmodel. De andere partijen vonden ook dit voorstel te vroeg en alleen de VVD stemde voor.

Onbetrouwbare politiek

“Een paar jaar geleden hebben we de inwoners gedwongen in extra belastingen om de gemeentekas op orde te houden. De afspraak was daarbij dat we nu de inwoners om hulp vroegen en als het financieel op orde was, dat we een deel van die verhoging weer zouden teruggeven. Nu dat moment daar is geven partijen aan dat ze die afspraak opnieuw willen wegen. Het is dan ook geen wonder dat sommige mensen politici zo onbetrouwbaar vinden.” Aldus verwoord door Wouter Hoge, fractievoorzitter van de Renkumse VVD. PvdA en GroenLinks gaven aan de afspraak opnieuw te willen wegen, D66 wilde wel de afspraak in stand houden maar de beslissing later nemen en GemeenteBelangen wilde er geen uitspraken over doen ondanks aandringen van de VVD om dat antwoord wel te geven.  De motie van de VVD om 50% van het overschot terug te geven aan de inwoners volgens de afspraak werd alleen door de VVD gesteund. Omdat er volgens de VVD veel te weinig urgentie van de andere partijen zichtbaar was voor het lot van woningzoekenden, winkeliers, horeca en de lasten voor de inwoners stemde de VVD als enige tegen de voorjaarsnota.