VVD Renkum steunt optimalisatie Wilhelmina Sportpark

Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering staat de optimalisatie van het Wilhelmina Sportpark op de agenda. De voetbalverenigingen CHRC, CVV Redichem en RVW spannen zich al enkele jaren in voor het plan om tot één vereniging te komen. Belangrijk onderdeel van het fusieplan is de optimalisatie van het sportpark, waarvoor samen met de gemeente een plan is ontwikkeld.

Recent ontving de gemeenteraad een brandbrief van de drie verenigingen over het te nemen besluit dat nodig is voor de eventuele fusie. In de brandbrief geven zij aan dat gemaakte afspraken op het laatste moment zijn gewijzigd en dat het fusieproces gevaar loopt.

De Renkumse VVD onderschrijft het belang en noodzaak van fusie en optimalisatie van het sportpark, en roept daarom alle partijen op om snel tot een voor verenigingen en gemeente verantwoord voorstel te komen.

De VVD heeft eerder een scenario voorgesteld waarbij het sportpark zou worden ontwikkeld naast het huidige terrein. Hierbij zou eerst het sportpark worden gebouwd en later verhuisd. Een voordeel is dat de voetballers niet jarenlang in een bouwput hoeven te voetballen. Ook zou het park efficiënter worden ingedeeld met meer ruimte voor betaalbare woningbouw dat deels de plannen financieel zou ondersteunen. Helaas heeft het college dit scenario uitgesloten in de college afspraken. 

Het plan dat verenigingen en gemeente samen hebben uitgewerkt voor de optimalisatie van het sportpark bevat nu drie elementen: fusie van de verenigingen, reduceren van velden en mogelijkheid voor herbestemming van een deel van het sportpark. De Renkumse VVD heeft waardering voor de het plan en inzet daarbij van de drie verenigingen.

De Renkumse VVD steunt de uitgangspunten van het opgestelde plan maar is nog op zoek naar meer duidelijkheid over de beoogde financiële constructie en welke gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke financiële situatie en die van de clubs.

Iets tussen de agendacommissie en het college met betrekking tot het raadsvoorstel heeft irritatie opgewekt bij de voetbalverenigingen. Voor de Renkumse VVD is onduidelijk hoe dit nu is gelopen, en zij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. We willen graag op een later moment evalueren wat hier mogelijk niet goed is gegaan zodat men daarvan kan leren.

De brandbrief van de verenigingen maakt duidelijk dat zij teleurgesteld zijn in de gemeente. Ook de VVD Renkum is verbaasd over de recente gang van zaken en voert daarover gesprekken met de betrokken partijen. Op basis daarvan overweegt de VVD het huidige raadsvoorstel te wijzigen, en zoekt daarbij steun bij de andere politieke partijen in de gemeenteraad. Daarmee kunnen de leden van de clubs snel een weloverwogen besluit nemen over een mogelijke fusie. Ook moet daarmee het college tegelijkertijd meer duidelijkheid geven over de financiële constructie waaraan men nu denkt voor de vervolgfase.