Speerpunten voor 2022-2026

Afgelopen dinsdag was er een raadsbijeenkomst, georganiseerd door formateur Eppie Klein. Het idee van de formerende partijen, GemeenteBelangen, PvdA en GroenLinks is om te gaan werken met een Collegeperspectief en een Raadsperspectief.

De VVD is geen voorstander van afspraken op hoofdlijnen. De inwoners van Renkum snakken naar concrete oplossingen voor alle grote komende problemen die opgelost moeten worden. 

Wat is de waarde van een raadsperspectief of collegeperspectief als iets niet bindend is? Duidelijk voor de VVD is dat de urgente situatie niet op politieke experimenten, ontwikkelingsperspectieven of vage vergezichten zit te wachten. Dan wordt het een grote chaos hier in Renkum.

Uiteraard heeft de VVD wel inhoudelijke en zeer concrete input gegeven voor de aankomende 4 jaar. Het is de uitdrukkelijke wens van de VVD om in het collegeperspectief een crisisplan terug te zien. Alleen met concrete oplossingen kunnen we voor onze inwoners de grote problemen die voorstaan tackelen. 

De grote problemen die Renkum wachten zijn: de aanpak van de dubbele vergrijzing/woningmarkt, de klimaatcrisis, de vastgelopen jeugdzorg, de lokale economie laten herstellen van de coronacrisis, de kwetsbare gemeentelijke organisatie en het gevaar van maatschappelijke ontwrichting. 


De 5 concrete voorstellen voor het college- danwel raadsperspectief:

1. oplossingen voor de dubbele vergrijzing, de woningmarkt, het klimaat en onze biodiversiteit die onder druk staan:

Er zijn in de regio 20% woningen te weinig ten opzichte van de woningvoorraad volgens de experts van de regionale verstedelijkingsvisie. Voor Renkum zijn dat dan 3.000 woningen en we weten dat dat niet haalbaar is politiek om helemaal te tackelen, maar ook dat het woningtekort nog wel eens veel erger kan worden o.a. door vluchtelingenproblematiek die een voor de geschiedenis ongekende omvang aanneemt op dit moment. In de huidige plannen kunnen 900 woningen binnen de bebouwde kom. Er is daarvoor echter geen stikstofruimte, dus bij bezwaren komt alles meteen stil te liggen aangezien al die projecten minder dan 100 woningen zullen zijn. Daarom zijn bovenop de 900 geplande woningen eenmalig snel 600 betaalbare huur- en koopwoningen specifiek voor jonge gezinnen nodig op landbouwgrond die we in projecten van minimaal 100 tegelijk moeten neerzetten om te zorgen dat we voorrang krijgen op de beschikbare provinciale stikstofruimte. Zoals iedereen weet krijg je die voorrang op stikstofruimte alleen bij projecten van meer dan 100 woningen tegelijk. Als we per woning nou eens 10.000 euro extra verdienen als gemeente, dan houden we tevens 6 miljoen over en is meteen het meerjarig begrotingstekort van 4 miljoen getackeld zonder onze al veel te hoge belastingen nog verder te verhogen. We winnen dan cruciale tijd om de andere zaken te repareren die nodig zijn. Met de 2 miljoen die na het vullen van het tekort overblijft van de te bouwen 600 woningen willen we snel investeren in het verhogen van de biodiversiteit van onze natuur, zonnepanelen stimuleren en het klimaatbestendiger maken van onze prachtige natuur en gemeente. Voor versnelling van de huidige bouwprojecten is een noodplan nodig, waarbij we veel strakkere participatiekaders nodig hebben en zoveel mogelijk bochten moeten proberen af te snijden om het snel te realiseren: wij verwachten binnen een paar maanden een dergelijk noodplan te zien in de raad waarbij bij voorkeur ook een mogelijke combinatie met het sportpark Wilhelmina is meegenomen.

2. De jeugdzorg: er staat 3 miljoen structurele bezuiniging al ingeboekt met weinig beleid daaronder om dat ook echt te realiseren en de wachtlijsten lopen momenteel helaas verder op, onder andere door personeelstekort. We hebben hier in onze verkiezingskrant al een aantal zeer concrete maatregelen voor voorgesteld die hopelijk zullen leiden tot de benodigde bezuiniging, meer happy zorgverleners met minder bureaucratie, minder personeelsverloop op onze sociaal domein afdeling en kortere wachttijden. Graag zouden we zien dat ons lijstje terugkomt in een coalitieakkoord of perspectief of hoe jullie het ook willen noemen. Ook zouden we graag zien dat we voortaan 1 portefeuillehouder hebben die het hele sociaal domein aanstuurt om versnippering te voorkomen.

3. De lokale economie. De enige manier om die te boosten op korte termijn is het stimuleren van toerisme met respect voor onze kwetsbare natuur. Minimaal 25% van de toerismebelasting moet ook echt worden uitgegeven aan toerisme stimulatie. Zo kunnen onze horeca en winkels herstellen en worden onze winkelcentra tevens weerbaarder tegen de dubbele vergrijzing.

4. De organisatie moet wat ons betreft per afdeling voor einde van het jaar met een plan komen welke onderdelen voortaan samen met andere gemeenten zouden kunnen worden opgepakt om de kwetsbaarheid van de organisatie en de werkdruk van de medewerkers te verlagen. Voor de afdeling ruimtelijke ordening moeten we inzetten op extra geld, zodat de formatie tijdelijk kan worden versterkt, want hier moet heel veel gebeuren.

5. Ons stroomnet is overbelast, alle wereldwijde supply-ketens staan onder druk, er is torenhoge inflatie waardoor sommigen hun rekeningen en eten niet meer kunnen betalen straks, er is een historische vluchtelingenstroom. Ook de klimaatverandering gaat in een noodvaart met onlangs nog 10 graden boven nul op de zuidpool ten opzichte van normaal -20 graden rond deze tijd.  En daarnaast zullen we de komende jaren meer regen/overstromingen en tegelijkertijd droogte en bosbranden krijgen. Er is ook nog veel maatschappelijke onrust en weinig vertrouwen in instituties en er is bovendien het gevaar van cyber-hacks en oorlogshandelingen. Helaas is er bezuinigd op politie inzet in onze gemeente. Dit is een levensgevaarlijke situatie met een steeds grotere kans op maatschappelijke ontwrichting. Andere gemeenten, zoals Utrecht, zijn bezig met crisisplannen en gemeenten zoals Nederbetuwe hebben burgers die succesvol helpen met het verhogen van de veiligheid. We hebben hiervoor helaas weinig geld, maar hoe mooi zou het zijn als in een coalitieperspectief in ieder geval de volgende regel zou staan: “We hebben een positieve grondhouding ten opzichte van dorpsgerichte burger of raadsinitiatieven die de veiligheid kunnen verhogen en de kwetsbaarheid van onze lokale maatschappij kunnen verlagen voor maatschappelijke ontwrichting. Eventueel zou de gemeente met behulp van bestaande co-financieringsprogramma’s kunnen ondersteunen met de opzet daarvan.”

Hopelijk zien we hiervan veel terug in het raadsperspectief, of nog beter het collegeperspectief! Een eerste concept wordt dinsdag a.s. verwacht.