De toekomst van Renkum: zelfstandig of niet?

Donderdag 9 november heeft de VVD fractie van Renkum een bijeenkomst voor de achterban georganiseerd. Centraal stond het onderzoek dat onlangs verschenen is over de mogelijke toekomstscenario's voor de gemeente Renkum.

© Marte Smits-Jansen

Op donderdag 9 november heeft de VVD-fractie van de gemeente Renkum een bijeenkomst georganiseerd om met de achterban van gedachten te wisselen over de toekomst van de gemeente Renkum. Er is een onderzoek gedaan naar mogelijke toekomstscenario’s voor de gemeente en het college vraagt op koste termijn (al in november) een uitspraak hierover. 

Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende druk op het ambtelijk apparaat en de onzeker financiële toekomst van onze gemeente. Om het fijne leefklimaat en alle voorzieningen op peil te houden moet er iets gebeuren. 

De VVD-fractie voelt zich overvallen door de uitkomst van het onderzoek en vooral door de stellige aanbeveling dat een fusie met Wageningen het meest voor de hand zou liggen. 

Bij de bijeenkomst bleek dat dit gevoel ook gedeeld werd door onze achterban. Er waren dan ook de nodige vragen bij het onderzoek. Zo lijken een aantal alternatieven niet onderzocht te zijn, zoals splitsing door grensverlegging of een intensievere samenwerking op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Ook is niet duidelijk wat elk scenario kost en oplevert, gaat de keuze ons brengen waar het voor bedoeld is: hetzelfde of een beter leefklimaat en voorzieningen voor onze inwoners.  

Wageningen heeft in een brief aangegeven op dit moment geen motivatie te voelen om hierover te praten. Ze experimenteren daar met grote terreinen als bestuursvormen en sociaal domein en een herindeling zou daarin alleen maar complexiteit toevoegen. De brief is meer een beleefde afwijzing dan een opening voor een fusie. Rheden en Arnhem staan veel positiever tegenover de mogelijkheden met Renkum.

De aanbeveling om nu voor Wageningen  te kiezen lijkt dan ook een beetje uit het niets te komen. 

Qua inwoners en problematiek, een studentenstad met een dominante rol van de WUR, is Wageningen heel anders dan Renkum en waarom wordt aan de geografische afstand naar Rheden zo zwaar aan getild? Oftewel praat met Wageningen, Arnhem en Rheden over splitsing en fusie, en met Rheden ook nog over dienstverleningsovereenkomst variant.

Al met al zou de VVD-fractie graag meer onderzoek willen voor een besluit wordt genomen. Ook zouden we graag meer betrokkenheid van inwoners zien daarbij. Bij de vorige verkiezingen gaven vrijwel alle fracties nog aan zelfstandig te willen blijven. Ook de kiezers moeten de gelegenheid krijgen zich hierover uit te spreken! 

We gaan ons best doen om dit voor elkaar te krijgen!