VVD-fractie investeert in onderhoud monumenten

Onze gemeente kent tal van Airborne monumenten die symbool staan voor de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder Operatie Market Garden. Onderhoud van deze monumenten is noodzakelijk.

In de maand september staat de WOII altijd centraal in de gemeente Renkum. Bij tal van monumenten wordt stilgestaan bij alle gebeurtenissen in en rondom onze mooie dorpen. 
De monumenten zijn een essentieel onderdeel van deze herdenkingen en het is dan ook belangrijk dat we zorgdragen voor het onderhoud ervan.

In 2024 zal de 80ste herdenking van Operatie Market Garden plaatsvinden. Reden om nu extra aandacht aan dit culturele erfgoed te besteden.

Aanleiding was ook de staat van onderhoud van 'de Naald' in Oosterbeek. Dit monument verkeert in steeds slechtere staat en er moet snel iets gebeuren om te voorkomen dat het verloren gaar. 

Fractie RRR had hiervoor een motie ingediend en de VVD-fractie heeft dit initiatief gedeeld. 

Daarbij hebben we onze fractiebijdrage beschikbaar gesteld om hier gelijk een aanvang mee te kunnen maken!

De wethouder heeft toegezegd nu snel te beginnen met een eerste inventarisatie van al het noodzakelijke onderhoud aan de monumenten in onze gemeente.