VVD stemmers bedankt & onze analyse van de uitslag

Ondanks dat de VVD landelijk behoorlijk is gedaald en met name in de dorpen, is het verlies in Renkum heel erg beperkt gebleven. We bleven bijna gelijk. We zien dat toch ook als een steun in de rug voor de inzet van VVD in de afgelopen jaren en onze toekomstvisie. We zijn de VVD kiezers dan ook erg dankbaar dat ze in zulke grote getale ons trouw zijn gebleven. Helaas verliezen we wel net een zetel door dat kleine verschil in stemmen.

GB en de PvdA winnen beiden 1 zetel, terwijl GroenLinks gelijk is gebleven in aantal stemmen, maar deze keer wel aan de gunstige kant zit voor een restzetel . Allen gefeliciteerd!

We delen onze teleurstelling met de coalitiepartner D66 en met het CDA die beiden, net als wij, een zetel hebben verloren.

Als je kijkt naar de huidige coalitie dan is het aantal zetels gelijk gebleven: de 2 zetels die verloren zijn door D66 en de VVD, zijn erbij gekomen bij GroenLinks en de PvdA. Zo ook bij de oppositie waarbij het CDA een zetel verloor die GB erbij kreeg.

De komende tijd gaan de partijen met elkaar in gesprek om te komen tot een gemeentebestuur dat de gemeente door moeilijke tijden moet gaan loodsen en een oplossing moet gaan bedenken voor het dubbele vergrijzingsprobleem. De partijen zullen met elkaar in gesprek gaan waarbij wij ervan uitgaan dat GB als grootste partij het voortouw zal gaan nemen.

Vanzelfsprekend zal de VVD zich daarbij en de komende raadsperiode constructief opstellen. Want wij blijven de belangen van Renkum en de Renkumers dienen! Tot slot willen wij naast onze  kiezers ook de coalitiegenoten van de afgelopen vier jaar bedanken. Ondanks enige hobbels zijn we er de afgelopen vier jaar in geslaagd Renkum financieel stabiel te laten worden en een goede basis te leggen voor de uitdagingen voor de toekomst.