“Zullen we dit even parkeren?”

Een bekende uitdrukking die we in deze tijd zeker niet zullen gebruiken. Op woensdag 27 mei was er weer een (digitale) raadsvergadering. Een van de belangrijkste onderwerpen: het vaststellen van een Centrumvisie. Hoe gaan we het centrum van Oosterbeek inrichten de komende jaren? Deze visie is zeker nog geen concreet plan, maar bij de verdere ontwikkelingen in het centrum van Oosterbeek zal het zeker richtinggevend zijn en dus is het van belang om er goed naar te kijken, voordat we definitief JA zeggen.

Het centrum moet compacter, er is behoefte aan woningbouw in alle prijsklassen, in de financiële keuken van Renkum is de gemeente noodgedwongen ‘schraalhans keukenmeester’ en diverse supermarkten zouden graag meer oppervlakte willen. Ook zien we een verschuiving in behoeften van winkelen naar een combinatie van winkelen en allerlei vormen van ontspanning. Voeg daarbij dat de bevolking verder vergrijst, het Airborne Museum een ‘trekker’ is en er bijvoorbeeld inwoners uit Arnhem komen om in Oosterbeek te winkelen. Tot zover enkele feiten en te voorziene ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we met zijn allen nog wat wensen: het groene karakter willen we behouden en zo mogelijk versterken, we zouden graag aantrekkelijker worden als woonplaats voor jongeren en jonge gezinnen en we zouden graag winkels en ondernemingen hebben die zich onderscheiden van de massa. Meer levendigheid in een compacter centrum en nog aantrekkelijker worden voor bezoekers uit omliggende woonplaatsen,  ook voor toeristen en recreanten.

In de centrumvisie staan hiervoor een heleboel goede voorstellen die rekening houden met deze ontwikkelingen en inspelen op de wensen. Toch heeft de visie ook een paar tegenstrijdigheden. Aan de ene kant is het een visie op hoofdlijnen, maar aan de andere kant heeft het de neiging zeer specifiek te zijn voor bepaalde locaties, zoals die van de Rabo en de ABNAmro-bank. Dat heeft te maken met vaak een concrete interesse van een ontwikkelaar voor die locatie. 

Voordat alles beklonken is wil een duidelijke meerderheid van de raad – onder aanvoering van de VVD - dat het college voorlegt hoe groot, hoeveel en welke type woningen er gepland zijn, hoe er geparkeerd zal worden en hoe het zal passen in het centrum. Zo voorkomen we dat de gemeenteraad alleen maar aan het eind van de rit, bij het vaststellen van een bestemmingsplan, er alleen nog maar een klap op kan geven.  

Eerder heeft Raymond den Burger al aandacht besteed hoe de VVD-fractie aankijkt tegen het gemeentehuis, een belangrijk monument. Wij zijn voor een goede huisvesting van de gemeentelijke organisatie tegen een behapbare prijs. Het bestaande gemeentehuis is dringend aan renovatie toe en het lijkt te groot voor de organisatie. Dat kan betekenen dat het renoveren simpelweg te kostbaar is voor de gemeente. En, als er een andere bestemming gezocht wordt, is het nog maar de vraag of er een realistisch opbrengst zal zijn?  En als dat zo is zal er nagedacht moeten worden over de toekomst van het gebouw en zijn omgeving. Dankzij een door ons voorgelegd wijzigingsvoorstel is daar nu ruimte voor. Wel zal er dan nagedacht moeten worden wat de ‘samenleving’ daarvoor over moet hebben. 

En dan weer het onderwerp ‘parkeren onder het Raadhuisplein’. Bijna iedere 10 jaar komt dit onderwerp wel op tafel. Er is niet duidelijk of er überhaupt een parkeerprobleem is ( helaas niet onderzocht bij deze visie )  en het is een hele dure ‘oplossing’. Als bekend vindt de VVD het gratis parkeren in onze dorpen van groot belang voor onze ondernemers en bezoekers. Openbaar ondergronds parkeren is sowieso betaald, of door het publiek of door ondernemers, maar om een openbare parkeergarage renderend te kunnen maken, is een bezetting van minimaal 70% nodig.  Volgens de VVD fractie in Renkum is ondergronds parkeren een hele dure oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Een (deels) ondergrondse supermarkt zou wel kunnen, en dat is zeker de moeite van het onderzoeken waard, maar niet ten koste van bestaande gratis parkeerplaatsen. Helaas haalde een voorstel van de VVD om eerst een parkeervisie op te stellen , daarin gesteund door GemeenteBelangen en het CDA, geen meerderheid. Daarin wilden wij het gratis parkeren binnen de hele gemeente verankeren. Dat was mede te danken aan het tegenstemmen van PRD, die uitspraken wel voor gratis parkeren te zijn, maar toch tegen stemden…? Ook als het een verbetering is… 

Deze onderwerpen zullen wij voorlopig niet ‘parkeren’. 


Dit artikel is onderdeel van het dossier "Centrumvisie". Gerelateerde artikelen: