Een nieuw gemeentehuis, is dat echt nodig?

Er worden via de media ideeën naar buiten gebracht over de huisvesting van de gemeente. Dat roept vragen en reacties op. U kent de VVD als partij die pal staat voor ordelijke gemeentelijke financiën. Het is belangrijk dat u weet hoe de VVD denkt over een mogelijk nieuw gemeentehuis.

Eerst de organisatie en dan de huisvesting!

Als de gemeente beslissingen wil nemen over de eigen huisvesting is het van belang dat duidelijk is wat er gehuisvest moet worden. Het college komt hiervoor binnenkort met een plan, vanuit de visie dat de Renkumse organisatie zich zal gaan ontwikkelen naar een slankere maar kwalitatief betere organisatie. Maar ondertussen wordt er al volop gewerkt aan een inventarisatie van de mogelijkheden rond de huisvesting. En wat de VVD betreft zit hier een fout in de volgorde. Nu al het aantal vierkante meters en mogelijke locaties benoemen is echt te vroeg.

Hoe zit dat met het huidige huisvesting?

Binnen de gemeente Renkum moeten het gemeentehuis en het personeelsonderkomen van de gemeentewerf aan de Veentjesbrug worden gerenoveerd of vervangen, omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en/of de Arbeidsinspectie. En er is sprake van achterstallig onderhoud. Het vorige college had al een plan om het gemeentehuis gedeeltelijk te renoveren voor het bedrag van 5,7 miljoen euro. De VVD heeft daar in 2017 al een stokje voor gestoken. Het ontbrak in 2017 ook aan een visie op de huisvestingsbehoefte en een flink deel van de werkzaamheden was buiten beschouwing gebleven. Een slankere organisatie kan volstaan met een kleiner gebouw. Verder is de indeling van het huidige gemeentehuis extreem ongunstig, waardoor het veel te groot is. Maar het is wel een karakteristiek pand, niet voor niets een gemeentelijk monument!

Een moeilijke keuze.

De gemeenteraad zal dus op enig moment voor de onvermijdelijke keuze komen te staan van of een zeer kostbare renovatie van een waarschijnlijk te groot gebouw of een nieuw en vrijwel zeker goedkoper onderkomen elders. Daarbij moet niet alleen gerekend worden met bouwkosten, maar ook met de kosten van instandhouding en bedrijfsvoering. Voor de VVD-fractie is het duidelijk: de kosten zullen ook op langere termijn sturend (moeten) zijn.

Waarheen en wat te doen met het huidige gemeentehuis?

Zonder visie op de gemeentelijke huisvesting is het wat de VVD betreft te vroeg om te kiezen of bepalen of we het gemeentehuis moeten verlaten voor nieuwbouw, en als dat het geval is: “Waar dan?”. Indien gekozen gaat worden voor een andere locatie, vindt de VVD dat eerst moet worden gekeken naar locaties waarvan de gemeente nu al eigenaar is. Daarnaast moet nagedacht worden over de toekomst van het huidige gemeentehuis. Eventuele verkoop moet een behoorlijke prijs opbrengen waaruit de bouwkosten zoveel mogelijk bestreden moeten worden.

Tot slot Veentjesbrug.

Voor de gemeentewerf schetst het college verschillende mogelijkheden. Wat de VVD betreft wordt het onderkomen voor het personeel helemaal vernieuwd, maar de rest van de gemeentewerf voldoet nog. Om kapitaalvernietiging te voorkomen is verplaatsing naar mogelijk een andere locatie dan ook ongewenst. Dus het afvalbrengstation en de materieelstallingen blijven gewoon in stand en in gebruik.


Dit artikel is onderdeel van het dossier "Gemeentelijk huisvesting".