De VVD werkt met motie aan een toekomstig bestendig Wilhelmina sportpark

Op het Wilhelmina sportpark in Heelsum sporten 3 voetbalclubs, met 3 clubgebouwen en 9 velden. Dat is voor een dorp als Heelsum best veel. En het gaat hier over voetbalclubs die alle drie al lang nadenken over intensievere samenwerking. En het gaat hier over een sportpark waar verbeteringen en aanpassing noodzakelijk worden geacht, waarbij o.a. een sproei-installatie aangelegd zou moeten worden. Ons VVD-raadslid Oscar Hollink heeft toen terecht de vraag gesteld “Voor hoeveel sportvelden wordt deze beregening dan aangelegd en is die investering wel verantwoord?”

Oscar Hollink en raadslid Jan Streefkerk van GB hebben dit onderwerp opgepakt en zijn met de gemeente in gesprek gegaan.  Zij constateerden 3 belangrijke redenen om dit onderwerp aan te pakken.

De drie “Heelsumse”voetbalclubs hebben samen zo’n 600 voetballende leden, ongeveer een gelijk aantal als in Oosterbeek. Sportpark de Bilderberg in Oosterbeek kent met OVC ‘85 ook zo’n 600 voetballers, zij hebben echter 1 clubgebouw en 5 voetbalvelden, is dat niet vreemd? Nog steeds vergrijst onze bevolking, ook in Renkum/Heelsum en dus neemt het aantal jongeren nog steeds af. Er mag dus ook geen echte groei De demografische ontwikkelingen ( hoeveel jeugd is er in de dorpen? ) zijn nu ook niet zodanig dat een enorme groei van jonge voetballers en voetbalsters verwacht mag worden. Tot slot wordt er al heel lang gepraat over intensieve samenwerking of fusie tussen de drie ‘Heelsumse’ voetbalclubs, echter zonder concreet resultaat. Zelfs het recent aangelegde kunstgrasveld heeft (nog) niet tot concrete stappen in die richting geleid.

Reden genoeg om de wethouder, maar zeker de drie voetbalclubs te overtuigen dat de ‘verkennende gesprekken’ niet vrijblijvend kunnen zijn. Er zal samengewerkt moeten worden, afzonderlijk hebben de voetbalclubs nauwelijks bestaansrecht en de gemeente kan de centen maar één keer uitgeven, zeker in deze tijd van verder oplopende flinke tekorten. Drie afzonderlijke voetbalclubs, die allemaal in dezelfde vijver vissen, op een sportpark dragen niet bij aan toekomstbestendig sporten en recreëren op deze fantastisch mooie locatie. Bovendien willen we als VVD fractie heel graag nadenken wat we zouden kunnen doen met het surplus aan ruimte.

De motie (Gemeenteraadsvergadering van 22 april 22-4-2020 ), is ingediend door VVD en GB, samen met GL en PvdA, is . Uiteindelijk is dit voorstel met een flinke meerderheid aangenomen: 17 voor en slechts 6 tegen. , 17 van de 23 raadsleden stemden voor. De wethouder sport, Marinka Mulder beschouwt deze motie als ‘een flinke duw in de goede richting’. 

Tot zover, we kijken uit naar de volgende stappen in de samenwerking…

Oscar Hollink (VVD-Renkum)