Renkums afvalbeleid in 2020: minder service en hogere lasten?

Recent zijn de tarieven voor afval-inname in 2020 raadsbreed vastgesteld, toch is er reden volgens de Renkumse VVD om het nieuwe afvalbeleid goed en kritisch te blijven volgen. De eerste conclusie is dat er weinig goed nieuws is, er wordt minder vaak afval opgehaald en de kosten stijgen fors. Afvalbeleid moet wettelijk kostenneutraal zijn, maar is het efficiënt geregeld in Renkum? Waar kan het beter? De VVD wil graag ideeën ophalen bij de inwoners en heeft daarvoor een oproep gedaan op FaceBook.

Een rijtje afvalbakken op straat

© Pixabay

Het verwerken van restafval is veel duurder geworden en ook het verwerken van plastic afval levert niets meer op. Vroeger ging het restafval naar een verbrandingsinstallatie in Duitsland, maar ook dit is fors duurder geworden. Ook oud papier levert nog minder op dan voorheen.

De verwerking van 'groenafval' ook wel GFT (groente, fruit en tuin-afval) genoemd, is vrijwel onveranderd qua opbrengst, maar de bakken worden in de nieuwe plannen 50% minder vaak geleegd. Natuurlijk, de vrachtwagen die het GFT ophaalt rijdt niet voor niks, dus ook daar kan de VVD fractie nog wel begrip voor opbrengen.
Maar groenafval verwerken kost de gemeente dus niets. Met andere woorden, als onze inwoners het groenafval zelf naar Veentjesbrug (afval inname station) zouden brengen, leidt dit niet tot meer kosten voor de Gemeente Renkum. Echter precies daar wringt de schoen, want i.p.v. 12 x per jaar mogen de inwoners nu nog maar 6 x per jaar gratis naar de Veentjesbrug.

Specifiek op het punt van GFT zou de Gemeente Renkum dus eventueel bijvoorbeeld haar inwoners tegemoet kunnen komen. Bijvoorbeeld door iedere zaterdag van 9 tot 10 uur vrije toegang te organiseren voor alle inwoners met groenafval. Het storten van groenafval zou dan niet ten koste moeten gaan van het 'saldo 6 x gratis Veentjesbrug'. Er lijken bij dit voorstel op het eerste gezicht geen meerkosten voor de Gemeente. Samen met een grotere of extra groenbak die inwoners al kunnen aanvragen, is het nadeel van die nieuwe maatregelen voor onze inwoners dan veel minder. Een nadeel van dit GFT voorstel zou kunnen zijn dat dit wellicht moeilijker is om te organiseren. Dit GFT voorstel is maar één van de ideeën, maar wellicht zijn er veel meer.

De VVD-fractie wil graag weten hoe de inwoners aankijken tegen de aanpassingen van het afvalbeleid.
Reageren kan via de FaceBook-pagina van de VVD voor30-01-2020.