SCHRAALHANS, MEESTER IN DE RENKUMSE KEUKEN?

De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de financiële gesteldheid van onze gemeente. In onze vorige Raadspraat heeft de VVD daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Maar hoe moeilijk ook, de Raad wordt toch geregeld een voorstel voorgelegd, waar groot geld mee gemoeid is. Wat moet je dan doen? Alles stil zetten tot betere tijden kan lang niet altijd. In de laatste raadsvergadering kwamen daarvan twee voorbeelden langs.

SPOORTUNNEL WOLFHEZE
Sinds 1993 wordt al gediscussieerd over de overweg in Wolfheze: "Hoe wordt deze veiliger?". Steeds weer waren er redenen waarom het niet lukte. Met de sterke toename van het treinverkeer moet er nu echt iets gebeuren. Als je ProRail mag geloven gaan we naar 26 tot 28 treinen per uur en dan is de overweg meer dicht dan open. Daarom heeft het College voorgesteld om aan te haken bij een programma van het Rijk, waaruit overwegen verbeterd kunnen worden. Samen met provincie, ProRail en Rijk wordt gewerkt aan een ondertunneling. Een project van enige tientallen miljoenen. De Raad, inclusief wij als VVD, onderschrijft de noodzaak hiervan.

Maar volgens ons mankeert er veel aan de verdeelsleutel. Het Rijk zal de helft van de sobere basisvariant bijdragen. De andere helft is voor rekening van de provincie en de gemeente. De laatsten zijn ook verantwoordelijk voor het aanbestedingsrisico en de extra wensen. En juist dat aanbestedingsrisico is, met de sterk oplopende bouwkosten, een veel te groot risico voor onze gemeente. Los daarvan zet de VVD ook vraagtekens bij de verdeelsleutel met het Rijk. In Driebergen heeft het Rijk bij dezelfde spoorlijn immers 89% bijgedragen. Daarom heeft het College door een motie van de VVD de opdracht gekregen om hier niet zo maar mee in te stemmen en hierover verder te onderhandelen.
Door een amendement van de VVD zijn de stedenbouwkundige kaders, waaraan de basisvariant moet voldoen, aangescherpt. Wolfheze-Noord dreigt zowel aan de oost- als westkant van de Wolfhezerweg nog maar op één manier ontsloten te worden. Dat is voor de VVD niet aanvaardbaar. Dat zal tenminste een tweezijdige ontsluiting moeten zijn.

SCHOLEN DOORWERTH
De basisscholen De Dorendal en Atlas zitten beide in sterk verouderde gebouwen en hebben recht op nieuwe schoolgebouwen. Een taak van de gemeente. Maar ook hier blijft de vergoeding van het Rijk ver achter bij de steeds sterker stijgende bouwkosten. Er dreigt een miljoenentekort.  Het College vroeg hiervoor een krediet van bijna 8 miljoen euro. En kon daarbij niet de zekerheid geven dat dit toereikend zou zijn, want voordat we aan het bouwen zijn is het op zijn vroegst eind 2020 en de prijzen blijven stijgen…
In de ogen van de VVD veel te veel onzekerheden op basis van een ideeschets, waarvan nu al vaststaat dat het zo niet zal worden uitgewerkt. Er moet nog een architect worden ingeschakeld, de exacte locatie staat niet helemaal vast en voor de in het voorstel aanwezige gymzaal blijkt niet nodig. De basisscholen kunnen prima terecht in de, op een steenworp afstand gelegen, sporthal aan de Dalweg, die  binnenkort wordt gerenoveerd. Ook heeft het nieuwe schoolgebouw in Renkum geleerd dat er toch soberder met gemeenschapsgeld omgegaan kan worden. Daarom heeft de VVD met hulp van andere partijen het besluit fors aangepast: de gymzaal gaat niet door (een besparing van 1,2 miljoen) en het krediet is in eerste instantie beperkt tot de genormeerde vergoeding. Wel kan het College terugkomen voor een aanvulling.  Voorwaarde: een sober en doelmatig plan. Wel één dat voldoet aan alle eisen en regels, ook als het om duurzaamheid gaat.