BOUWPLAN PLEIN 1946 IN OOSTERBEEK BEKLONKEN?

Op 9 januari werden de lezers van De Gelderlander verrast met een artikel waarin stond dat het dorpshart van Oosterbeek een nieuw gezicht krijgt. Het voormalige postkantoor aan Plein 1946 maakt plaats voor 32 seniorenappartementen. Onder de inleiding stond: “Althans, dat is de wens van eigenaar en ontwikkelaar René Hazeleger.” Even verder in het artikel lezen we dat de plannen nog niet helemaal vastliggen. Dat lijkt ernstig op in kannen en kruiken. Maar is dat ook zo?

Voorlichtingsavonden
Op 4 februari was de eerste van drie door de initiatiefnemer opgezette voorlichtingsavonden. Op deze waren de ondernemers uit de directe omgeving en de lokale politiek uitgenodigd. Kort daarna gaven de uitgenodigde ondernemers blijk van hun onrust over het plan, met als kernpunten de dreigende vermindering van parkeerplaatsen, overlast tijdens de bouw en de schaal van het deels zes bouwlagen hoge complex. Aanwezige raadsleden, waaronder Raymond den Burger van de VVD, gaven al aan dat het geheel op gespannen voet staat met eerder vastgelegde gemeentelijke visies, de concept-centrumvisie en dat er voor dit plan een nieuw bestemmingsplan gemaakt moet worden.  

Standpunt VVD Renkum
Overal in winkelgebieden is sprake van leegstand en Oosterbeek is daarop geen uitzondering. Breed wordt het idee onderschreven dat er sprake moet zijn van concentratie. En dan is het wel heel vreemd om juist in het hart van het gebied de centrumfuncties (verder) aan te tasten!

Om die reden alleen al zullen wij niet meewerken aan een nieuw bestemmingsplan dat hierop gericht zal zijn. En dan zwijgen we nog maar over 32 appartementen op een stukje van circa 1.500 m² tot wel zes bouwlagen (exclusief de parkeerkelder voor 32 auto’s). Dit past echt niet in het kleinschalige profiel van vooral de Weverstraat.

Tot slot plaatsen we ook nog een vraagteken bij het beoogde woonprogramma: 32 appartementen van 80 tot 150 m² in het middeldure en dure segment.

Wat de VVD betreft blijft dit plan een wens van de heer Hazeleger.