VVD Renkum steunt actief kleine ondernemers in Renkums Broodfonds

De VVD fractie ondersteunt in woord en daad de oprichting van een broodfonds binnen onze Gemeente. Een broodfonds is een soort tijdelijke inkomensverzekering in geval van ziekte voor ‘kleine’ ondernemers. Alleen is het geen traditionele verzekering, maar werkt op basis van sparen en schenken door een kleine groep van maximaal 50 bekenden die bij het broodfonds aangesloten zijn.

De VVD ondersteunt dit initiatief omdat het als doel heeft dat kleine ondernemers elkaar in geval van ziekte ondersteunen en dat zij daardoor in eerste instantie geen beroep hoeven te doen op de overheid. Landelijk zijn er op dit moment al  400 Broodfondsen opgericht. Het broodfonds voorziet dan ook in een behoefte. 

Daarom zijn initiatieven genomen om in de gemeente Renkum een nieuw broodfonds op te richten. Deze oprichtingsbijeenkomst zal plaatsvinden op 21 februari a.s. in het Gemeentehuis in Oosterbeek .

Fractievolger Robbert Schlette is beoogd bestuurslid, samen met ondernemer Harold van de Spreng.


Lees hieronder het volledige artikel (in PDF) dat is opgenomen in Hoog en Laag.