Krijgt de gemeente de rekening voor de spoortunnel?

Bij de behandeling van de Perspectiefnota (voorheen het Meerjarenbeleidsplan) op 26 september gaf de VVD aan blij te zijn met de verbeteringen, die binnenkort tot stand komen bij de overweg in Wolfheze. Eindelijk komen er extra slagbomen ter hoogte van het eilandperron. Daardoor ontstaat er een rustpunt als de oversteek toch te lang is en de mogelijkheid om in ieder geval tijdelijk het perron te ontsluiten. Maar de VVD waarschuwde wel voor de gevolgen van de beoogde ondertunneling van het spoor in Wolfheze als meer structurele oplossing. Wethouder Jasper Verstand (D66) liet doorschemeren dat hij vindt dat er nu doorgepakt moet worden. Wat is daar nu tegen?

Een tunnel in Wolfheze?
Landelijk zijn het Rijk en Prorail al langer bezig om overwegen – met de daaraan verbonden risico’s – te vervangen door viaducten of tunnels. Zo is recentelijk het complete spoor op de schop genomen bij het station Driebergen-Zeist met zelfs een volledig nieuw stationsgebouw.

Nu dit bijna helemaal klaar is lijkt is Wolfheze de laatste grote overweg tussen Utrecht Centraal en Arnhem Centraal. Daarmee is deze overweg dé rem op zowel het intensiveren van het treinverkeer als op het verhogen van de snelheid van de ICE-treinen van en naar Duitsland. Een landelijk belang. Ook Wolfheze moet daarom een tunnel krijgen. Niet erg eenvoudig door de beperkte ruimte vooral op de Wolfhezerweg en de nabij gelegen zijwegen. Inmiddels zijn er 4 varianten ontwikkeld en besproken in het dorp, na initiatieven van de provincie. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar een oplossing, die ook het station voor alle treinreizigers goed toegankelijk maakt. De eerste berichten laten een stevig prijskaartje zien ook voor de gemeente Renkum. Die zou, evenals de provincie, voor een kwart van de kosten moeten opdraaien. Ons prijskaartje wordt daarmee zeker meer dan 5 miljoen en misschien zelfs wel 7 miljoen euro.

Lokaal belang of toch vooral een landelijk belang?
In de raad wees de VVD erop dat het intensiveren van het treinverkeer vooral een landelijk belang is. Dus moet de rekening in voor het grootste deel door Prorail en het rijk gedragen worden. Het Wolfhezer belang is vooral de veilige oversteek voor iedereen, een goed bereikbaar station en een blijvende samenhang in het dorp tussen het noordelijk en zuidelijk deel. en dat is echt eenvoudiger – met een goede overweg – en dus goedkoper oplosbaar dan een dure tunnel. Het is ook wel vreemd dat in Driebergen de provincie en de twee betrokken gemeenten werden aangeslagen voor 11,9% van de kosten en wij hier voor de helft! Kan iemand ons dit uitleggen?
Het antwoord is in eerste instantie, omdat Driebergen-Zeist in een programma van het rijk staat en Wolfheze niet. Maar het is wel diezelfde spoorlijn!

Als wij ons als gemeente niet weerbaarder opstellen ligt er een molensteen voor ons klaar. De VVD Renkum wil dat de verbetering van de overweg en daarmee de ontsluiting van het eilandperron zo snel mogelijk ter hand wordt genomen en zeker, daar doen we aan mee. Maar de tunnel is volgens ons eerst en vooral een opdracht voor Prorail en dus moet daar in eerste instantie ook de financiering gezocht worden.