Renkumse VVD neemt verantwoordelijkheid!

De Renkumse VVD is ingestapt in de coalitie met GroenLinks, D66 en de PvdA. Deze coalitie "over links" lag wat betreft de VVD niet erg voor de hand, maar de Renkumse VVD is blij dat er een goed coalitieakkoord ligt en het vooruitzicht op een goede samenwerking. Wij willen graag met hen de handen uit de mouwen steken om een aantal forse problemen en nieuwe uitdagingen, dat op de gemeente Renkum afkomt, te tackelen.

Verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag gaf een verder versplinterd verkiezingslandschap met zelfs vier partijen met vier zetels. Een stabiele coalitie met minder dan vier partijen leek niet mogelijk. Het initiatief kwam daarbij te liggen bij GroenLinks omdat zij de meeste stemmen hadden behaald. De Renkumse VVD sluit niemand uit en ging pragmatisch in gesprek.

Een moeilijke opdracht
Vlak voor en vlak na de verkiezingen kwam er onverwacht veel slecht financieel nieuws af op de gemeente Renkum. Ook de organisatie vertoonde tekenen van zware overbelasting. Er was dus ineens eigenlijk geen geld meer en de organisatie bleek flink verzwakt. De provincie heeft Renkum zelfs gewaarschuwd om nu echt in te grijpen.

De Renkumse VVD voelde deze zware verantwoordelijkheid om in te grijpen en nog grotere problemen te voorkomen. De oppositie is dan de gemakkelijkste weg: maar hoe tref je het dan over vier jaar aan? De andere beoogde coalitiepartners zagen ook de urgentie en waren bereid de tering naar de nering te zetten en tot stevige actie bereid.

Wethouderskandidaat Leonie Rolink van de VVD krijgt daarbij de zware taak om de organisatie snel op de schop te nemen en ook de grootste kostenpost (Sociaal Domein: 45% van de begroting) versneld te transformeren naar betere zorg met minder geld.

Het besef bij de andere partijen om niet de ogen voor de werkelijkheid te sluiten, alsook de mogelijkheid voor de Renkumse VVD om een grote bijdrage aan de oplossing te kunnen leveren door een eigen wethouder op de twee belangrijkste pijnpunten, waren voor de Renkumse VVD belangrijke factoren in de onderhandelingen.

Veel kunnen realiseren
Ton de Boer, fractievoorzitter: "Hoewel we in het begin niet enthousiast waren voor "over links", hebben we uiteindelijk toch meer dan 90% van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren in het coalitieakkoord. Maar vooral ook de sfeer met de beoogde coalitiepartners voelde goed: dit voelde als een team dat de grote problemen zal kunnen gaan tackelen waar we nu ineens met zijn allen voor staan.

Pijn?
Ton de Boer: "Het pijnlijkste voor de VVD is duidelijk de (in ieder geval tijdelijke) OZB verhoging. Daar bleek eenvoudigweg niet aan te ontkomen omdat we nu eenmaal een positieve begroting moeten inleveren bij de provincie.
De enige manier die er nog was om op korte termijn de begroting naar positief te krijgen was de OZB te verhogen. Elke nieuwe coalitie had dat dus moeten doen. Daar heeft de VVD wel tegenover gesteld dat we snel gaan ingrijpen om de kosten naar beneden te krijgen en dat we gewaarborgd hebben dat we (verwachte) meevallers weer zullen gebruiken om de OZB weer te verlagen zodra dat financieel mogelijk is.
Hopelijk krijgen we die extra tijdelijke OZB verhoging dan ook vóór het einde van de coalitieperiode weer deels teruggedraaid.

Een ander pijnlijk punt is het aantal van vier wethouders: de VVD had het deze keer liever met drie gedaan. Zeker nu we extra op de kosten moeten letten. Je moet dan ook het goede voorbeeld geven. Echter, met deze enorme financiele en organisatorische uitdagingen ineens zijn drie wethouders helaas niet meer reëel."

Vervolg
Het nieuwe college zal voortvarend aan de slag gaan, maar zoveel mogelijk ook de steun en wijsheid van de oppositiepartijen en inwoners opzoeken. De problemen waar we voor staan zijn groter dan onszelf en dat vergt vergaande samenwerking met iedereen.


De Renkumse VVD gaat er tegenaan!