Duidingsdebat: VVD ziet belangrijk takenpakket voor nieuwe coalitie

In het duidingsdebat van 26 maart j.l. heeft Ton de Boer, lijsttrekker VVD in zijn toespraak teruggekeken op de verkiezingsuitslag, vooruitgekeken naar de komende coalitievorming en heeft aangegeven hoe de VVD naar de toekomst kijkt. De VVD is op samenwerking gericht en wil niemand uitsluiten.

Verkiezingsuitslag
In zijn reactie op verkiezingsuitslag ziet Ton de Boer dat Renkum zo goed als hetzelfde heeft gestemd als de landelijke ontwikkeling. De huidige coalitie heeft zelfs iets meer stemmen gekregen en Ton ziet dat als steunbetuiging voor de coalitie. De VVD heeft van de afgelopen periode geleerd dat verbinding maken met inwoners beter kan en moet.

De VVD maakt zich zorgen over de verkiezingsbeloften die sommige andere partijen hebben gedaan en vraagt zich af of dit alles wel haalbaar is! Daarnaast zijn de afgelopen jaren met een negatief saldo afgesloten en komen er nog meer tegenvallers aan. Geld uitgeven dat er niet is wil de VVD voorkomen. Aanspreken van reserves vindt de VVD geen goed plan.  Dat is onverstandig, want daarmee worden de problemen naar de toekomst doorgeschoven. Belastingverhoging dan? Nee, de VVD vindt dat de inwoners niet mogen opdraaien voor de financiering van verkiezingsbeloften.  De VVD vraagt zich af of de andere Renkumse partijen de moed hebben om ‘nee’ te durven zeggen, als het geld er simpelweg niet is.

Komende raadsperiode: belangrijke opgaven
Voor  de komende raadsperiode ziet de VVD een aantal belangrijke opgaven - in willekeurige volgorde:

  • Een meer efficiënte en klantgerichte gemeentelijke organisatie;
  • Afweging maken met betrekking tot adequate huisvesting: alternatieve locatie  of renovatie van het gemeentehuis?;
  • Intensivering en goede borging van inwonersinitiatieven;
  • Invoering nieuwe omgevingswet;
  • Keuzes in subsidies van sport en cultuur met een langere termijn visie;
  • Voortzetting van ingeslagen weg om de gemeente tegen 2040 klimaatneutraal te laten zijn door het nemen van realistische duurzame maatregelen;
  • Stevig inzetten op lichtere vormen van ondersteuning en zorg, ter voorkoming van inzetten van zwaardere zorg. Vermindering van de administratieve druk voor zorgverleners;
  • Onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs moet op peil worden gebracht. Nu loopt dat onderhoud achter;
  • Stimuleren van bouw van huur en koopwoningen voor starters, doorstromers en senioren;
  • Meer effectieve aanpak overlast. Verbetering van veiligheid, o.a. door cameratoezicht en stevige handhaving.

In het uitvoeren daarvan roept de VVD op tot het tonen van bestuurlijke kracht door de focus op belangrijke zaken te houden en niet te laten afleiden door kleine, minder belangrijke onderwerpen. Daarbij vindt de VVD de ideologie van de partijen minder belangrijk. Het gaat erom dat samen met andere partijen een grote klus geklaard moet worden. Daarover wil de VVD met andere partijen praten en samenwerken aan een goede toekomst.