Andere verlichting in de Weverstraat?

Binnenkort gaat de Weverstraat in Oosterbeek rigoureus op de schop. Dan wordt ook de verlichting vervangen. De VVD heeft gevraagd of het mogelijk is gevelverlichting te plaatsen, in plaats van lantaarnpalen.

Weverstraat klaar voor de toekomst
Zeer binnenkort gaat een groot deel van de Weverstraat in Oosterbeek rigoureus op de schop. Dit is dringend nodig. De bewoners en ondernemers hebben vaak last van overstromingen, omdat het steeds vaker hard regent en het regenwater dan slecht weg kan. De straat wordt anders ingericht, zodat er dan geen wateroverlast meer is.

Geen lantaarnpalen meer
De Weverstraat is niet zo breed. De ondernemers hebben daarom nadrukkelijk gevraagd om andere verlichting, dan lantaarnpalen. Ze hebben liever verlichting die wordt opgehangen. Op die manier is er meer ruimte voor het winkelend publiek, en voor parkeren en doorgaand verkeer.

Verlichting hangend over de straat kan niet
De ondernemers willen graag verlichting die over de straat hangt, tussen de gevels van de huizen. Helaas lijkt deze oplossing technisch en financieel niet haalbaar. Dit soort verlichting is zwaar en zou de huizen kunnen beschadigen. Hangende verlichting is ook duurder dan lantaarnpalen.

Verlichting aan de gevels, dan?
Een andere oplossing is verlichting aan de gevels hangen. Dit is niet onderzocht door de gemeente. Reden voor de VVD om vragen te stellen aan het college van B&W en daarbij aan te dringen op een snelle reactie omdat de werkzaamheden binnenkort gaan beginnen.

Goede samenwerking
De bewoners en ondernemers zijn uitgebreid betrokken bij het maken van de plannen en de voorbereidingen van de werkzaamheden. Daar is de VVD heel blij mee. Het is belangrijk dat bewoners en ondernemers tevreden zijn met hun straat en zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden.

Lees de vragen van de VVD in de bijlage hieronder (PDF).