Nieuwe zorgfunctie voor Mooi-land in Doorwerth: alleen zorg of meer?

© Vilente - voormalig ...

Op korte termijn wil zorgaanbieder Vilente op het braakliggende terrein, waar ooit Mooi-Land stond, 69 tijdelijke zorgplekken Realiseren, vooralsnog voor een periode van 10 jaar.

Nu is Vilente al eerder begonnen met op grote schaal rooien van bomen, zónder te beschikken over een omgevingsvergunning. Dit leidde tot onrust in de directe omgeving. Het blijkt dat dit geheel volgens de regels is. Wel heeft Vilente toegegeven dat de omwonenden in Kievitsdel beter en eerder geïnformeerd hadden moeten worden. Vilente heeft geprobeerd dit goed te maken met een uitgebreide informatieavond op 5 februari j.l.

De verstrekte informatie was voor de VVD fractie aanleiding om vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders, vooral over de bestemming. Voor de VVD is niet helder of alles voldoet aan het bestemmingsplan. 

VVD Renkum heeft geen enkel probleem met het weer benutten van de locatie voor zorg en vindt het belangrijk dat er meer tijdelijke zorgplekken in de gemeente komen, alleen zet de VVD vraagtekens bij de plannen van Vilente voor het bouwen van kantoorruimten.

Vilente wil namelijk naast de 69 wooneenheden ook 1.620 vierkante meter kantoor realiseren. Hier zal de complete staf en organisatie van Vilente (8 locaties in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum) worden ondergebracht. Het bestemmingsplan geeft wel ruimte voor ondersteunende functies, zoals enige kantoorruimte, alleen vraagt de VVD zich af hoever dit nog 'ondersteunend' is.

Lees de vragen van de VVD in de bijlage hieronder (PDF).