VVD wil oplossing voor zwaar vrachtverkeer door Kievitsdel

De Gelderse VVD heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld over de situatie rond de recyclingbedrijven in de Groene Waarden - het gebied van de uiterwaarden bij Kasteel Doorwerth – en de ontstane verkeersoverlast in de wijk Kievitsdel.

Het blijkt dat de provincie Gelderland in meer en mindere mate betrokken is bij deze bedrijfslocatie. De VVD wil onder meer weten of een alternatieve route naar bedrijven in de Groene Waarden aangelegd kan worden, die voor iedereen veiliger en beter toegankelijk is.

De VVD fractie heeft in de Renkumse gemeenteraad al meerdere malen gewezen op de problemen die zijn ontstaan rond veiligheid en verkeersoverlast. Daarop heeft de fractie contact gezocht met de Gelderse VVD, die inmiddels een aantal vragen heeft gesteld aan de Provinciale Staten.

De oorzaak van de overlast in Kievitsdel is de toename van (zwaar) vrachtverkeer naar en van de recyclebedrijven die in de Groene Waarden zijn gevestigd. Op de voormalige steenfabriek worden activiteiten ontplooid die vallen onder het begrip circulaire economie: hergebruik van oude bouwmaterialen, verwerking van houtachtige biomassa tot energiebron en bermgras, zowel als energiebron als voor de productie van papier.

Steeds meer (zwaar) vrachtverkeer perst zich nu door de smalle 30km wegen van Kievitsdel. Dat leidt tot overlast voor omwonenden en zorgt voor gevaarlijke situaties voor de talrijke kinderen - die dagelijks over deze weg naar school fietsen - en gebruikers van de snelfietsroute ‘onderlangs’ van Arnhem naar Wageningen.

VVD Renkum hoopt dat de provincie meewerkt aan het veilig en veel beter toegankelijk maken van de Groene Waarden, met minder belemmeringen voor zowel de recyclingbedrijven als omwonenden en weggebruikers.

De originele vragen van de VVD statenfractie zijn hieronder terug te lezen (PDF document).