VVD: Bestrijding identiteitsfraude belangrijk

In de strijd tegen identiteitsfraude sluit de gemeente Renkum aan bij het samenwerkingsconvenant tussen diverse gemeenten in Gelderland en Overijssel, de politie en andere overheidsdiensten. Onlangs is daartoe een convenant getekend door het college van B&W. De VVD Renkum juicht deze ontwikkeling toe.

Identiteitsfraude: verstrekkende gevolgen
Identiteitsfraude is al jaren een sterk stijgende misdaadvorm, waarbij onduidelijk is wat de omvang precies is. Identiteitsfraude heeft voor de betrokkenen verstrekkende gevolgen: achterna gezeten worden door deurwaarders, (online) reputatie beschadigd en allerlei rechtszaken waarbij je je moet verdedigen terwijl je niets gedaan hebt. Het is heel gemakkelijk om slachtoffer te worden van identiteitsfraude: een BSN nummer, een bankrekeningnummer en geboortedatum zijn vaak gemakkelijk te achterhalen, door bijvoorbeeld het oud papier van iemand te doorzoeken of door wachtwoorden te ontfutselen van e-mail, Twitter of Facebook. Het kan iedereen overkomen en als je slachtoffer bent geweest, duurt het vaak jaren voor je er vanaf bent.

Ton de Boer (VVD): “Het is erg belangrijk dat de gemeente hierop zeer alert is en alles binnen haar vermogen doet om onze inwoners te beschermen tegen dit soort – vaak georganiseerde – criminelen.”

Convenant
Het convenant dat onze gemeente heeft gesloten houdt onder andere in dat medewerkers van de gemeente beter getraind worden om fraude te herkennen. Daarnaast wordt tussen overheidsdiensten de informatie-uitwisseling over (pogingen tot) identiteitsfraude versterkt.

Wat kun je zelf doen?
Voorkomen is beter dan genezen. Een eerste actie is ervoor zorgen dat je oud papier geen belangrijke informatie bevat. Dus voordat je belangrijke maar oude stukken bij het oud papier gooit, zorg er dan voor dat je persoonsgegevens uit deze papieren zijn gescheurd of geknipt. Op je computer regelmatig je wachtwoorden veranderen helpt de kans te verkleinen slachtoffer te worden. Ook het op je computer regelmatig je wachtwoorden veranderen of een wachtwoord beheerprogramma inzetten helpen je de kans te verkleinen slachtoffer worden. Meer tips vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord. Als je slachtoffer bent geworden, bel dan zo snel mogelijk de politie op 0900-8844. Zij denken dan met je mee. Doe in ieder geval altijd aangifte zodat de criminele bendes in kaart kunnen worden gebracht en opgespoord.

VVD: ook andere vormen van fraude beter bestrijden
Wouter Hoge (VVD): “Criminele bendes uit binnen- en buitenland worden steeds slimmer. Daarnaast is ook steeds vaker sprake van het overnemen van iemands identiteit om zijn/haar reputatie kapot te maken, bijvoorbeeld door (ex)geliefden.
Alle overheden, dus ook gemeenten, moeten in de strijd tegen zulke fraude hun verantwoordelijkheid nemen. Ook bij andere vormen van fraude zouden we moeten kijken naar verdere verbetering van de veiligheid bij informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten, zorgverzekeraars, werkgevers, enzovoort. Daarbij spreekt het vanzelf dat we de privacy van normale burgers goed moeten blijven bewaken.”