Zorgen over bureaucratie in de thuiszorg

De Renkumse VVD fractie heeft een brief gestuurd aan het college waarin de fractie een aantal zorgen uit over aankomende veranderingen in de thuiszorg. Wethouder van den Berg (Gemeentebelangen) heeft aangegeven de gegeven suggesties te hebben meegenomen.

Goede richting: een intensieve thuiszorg variant
Het idee van het college voor een nieuwe, meer intensieve, vorm van thuiszorg in Renkum, kan op steun van de VVD rekenen. Invoering van een meer intensieve vorm van thuiszorg naast de bestaande thuiszorgmogelijkheden, zorgt ervoor dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Dit is zowel prettiger voor de betrokkenen prettiger als kostenverlagend voor de gemeente. Wouter Hoge (raadslid VVD): “Dat Renkum hiermee voorop durft te lopen in de regio is prijzenswaardig en een compliment waardig voor de betrokken wethouder.”

Zorgen over bureaucratie voor zorgverleners
De VVD heeft echter zorgen over de implementatie. Wouter Hoge: “Gemiddeld gaat ongeveer 35% van de tijd van zorgverleners op aan administratie. Mensen die hebben gekozen om zorg te verlenen, worden tegen wil en dank administratief medewerker. We willen juist dat zorgverleners kunnen “vonken” in plaats van “vinken” voor hun cliënt. 

De invoering van nieuwe, door de overheid bedachte, zorgproducten leiden in de praktijk vaak tot verwarring op de werkvloer, extra registraties en allerlei ICT problemen. In het verleden zijn zorgaanbieders zelfs financieel in de problemen geraakt door dergelijke ICT problemen.”

Voorkomen is beter dan genezen
Wouter Hoge: “Een goede afstemming met zorgaanbieders voordat tot aanbesteding wordt overgegaan kan veel problemen voorkomen. Goede gedragen afspraken vooraf over ICT- standaarden en productbeschrijvingen die goed aansluiten op de praktijk van de zorgverlener en de behoefte van de cliënt, kunnen veel ellende voorkomen. Daarvoor hebben we suggesties gegeven in de vorm van een brief die gelukkig is overgenomen. We kijken dus uit naar een goede implementatie van de nieuwe intensieve thuishulp variant in 2018”.